Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Priznanje za poseban doprinos razvoju naučnoistraživačkog, umjetničkog i stručnog rada na Univerzitetu Crne Gore pripalo je rof. dr Milici Vuković Stamatović, i to po drugi put.

Kako je saopšteno sa UCG, Vijeće Filološkog fakulteta predložilo je za nagradu cijenivši činjenicu da je u studijskoj 2020/21. godini objavila, bilo samostalno bilo u koautorstvu sa kolegama,osamnaučnih radova u časopisima koji su indeksirani u bazama SSCI i AHCI. Iste studijske godine, prof. dr Vuković Stamatović objavila je idvijenaučne monografije, čiji je izdavač Univerzitet Crne Gore.

Vuković Stamatović objašnjava da je najveći izazov sa kojim se suočila na profesionalnom planu bio spor proces recenziranja i objavljivanja radova u lingvističkim časopisima, sa kojim se i inače suočavaju kolege iz njene oblasti.

“Svi radovi koji su objavljeni u prethodnoj studijskoj godini pisani su mnogo ranije i reflektuju trud koji je kontinuirano ulagan prethodnih godina. Takođe, kako kolege tako i ja suočavamo se i sa nedostatkom referentne literature, što ponekad rješavamo na neke, da kažem, nekonvencionalne načine”, kazala je ona.

PRATITE NAS

Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | PIB: 03328139 | Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

Dokumenta