Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

NAJNOVIJE

Odlukom Vijeća Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Milošu Brajoviću uručeno je Priznanje Univerziteta Crne Gore, za doprinose razvoju naučnoistraživačkog, umjetničkog i stručnog rada na pomenutom fakultetu, u 2021. godini.

„Stati ispred jednog ovakvog kolektiva u ovom kontekstu, veliko je priznanje i podstrek za budući rad, ali je i obaveza da dalji rad bude sprovođen sa istom posvećenošću i intenzitetom“, kazao je on.

Brajović je dodao da je velika čast i zadovoljstvo biti predložen od strane profesora sa ove univerzitetske jedinice koji su, kako objašnjava on, prepoznatljivi po vrlo intenzivnoj naučnoistraživačkoj aktivnosti i respektabilnim rezultatima.

Od naučnoistraživačkih rezultata koji su ga preporučili za ovu nagradu, ističe koautorstvo na naučnoj monografiji “Data Analytics on Graphs” od 527 strana koju je objavio međunarodni izdavač “Now Publishers”.

“Dodatno, tu je i 15 naučnih radova, od kojih je osam publikovano u renominarnim naučnim časopisima sa SCI/SCIE liste. Pored ovih publikacija, učestvovao sam u implementaciji četiri naučnoistraživačka, odnosno stručna projekta, ali i recenzirao 52 naučna rada iz časopisa sa SCI/SCIE liste”, govori Brajović.

On saopštava da navedeni rezultati ne bi bili ostvarivi bez intenzivnog timskog rada i saradnje sa članovima Grupe za digitalnu obradu signala i Grupe za multimedijalne signale i sisteme sa Elektrotehničkog fakulteta kojima, kako navodi, duguje najveću zahvalnost.

„Upravo iz dostignuća ovih naučnoistraživačkih grupa crpim najveću motivaciju i inspiraciju za rad. Moram spomenuti da je tu i timski rad sa većim brojem naučnika sa nekoliko evropskih univerziteta, sa kojima naša grupa već nekoliko godina usko sarađuje“, kaže on i dodaje da su najveći izazovi u prethodnom periodu vezani za ograničenja nametnuta aktuelnom pandemijom, pa je bilo manje mobilnosti i učešća na naučnim konferencijama, iako je ovaj nedostatak donekle nadoknađen onlajn varijantama ovih aktivnosti.

On planira da ove godine, u saradnji sa članovima grupe, nastavi sa naučnoistraživačkim aktivnostima i pripremom novih publikacija.

“Takođe, planiram i da uložim posebne napore u osavremenjavanju i pripremi novih materijala za kurseve na kojima sam angažovan u nastavi”, naveo je Brajović.

PRATITE NAS

Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | PIB: 03328139 | Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

Dokumenta