Foto: CBCG

Saradnja, partnerstvo i uzajamna podrška unutar Konstituence doprinose poboljšanju kvaliteta makroekonomskih, monetarnih i fiskalnih politika pojedinačnih zemalja, što jača osnov za njihov dinamičniji ekonomski rast i razvoj, poručeno je sa današnjeg sastanka guvernerke Centralne banke Crne Gore Irene Radović i zamjenika izvršnog direktora Belgijsko-holandske konstituence u MMF-u, Luka Dresea.

Radović je zahvalila Dreseu na objektivnom zastupanju interesa Crne Gore u MMF-u, kao i na kontinuiranoj podršci koju ova institucija pruža CBCG. U nastavku sastanka, guvernerka je prezentovala ključne trendove koji karakterišu bankarski sektor Crne Gore, konstatujući da su banke stabilne, likvidne i sa dobrim parametrima poslovanja.

Zahvalivši na gostoprimstvu i dosadašnjoj saradnji, Drese je prenio spremnost MMF-a da nastavi sa pružanjem podrške CBCG i Crnoj Gori, u pravcu unapređenja makroekonomske situacije i očuvanja stabilnosti finansijskog sistema. Predstavnik MMF-a pozdravio je nedavno usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o CBCG, kojim je obezbijeđena nezavisnost ove institucije.

„Ohrabrujemo snaženje nezavisnosti centralnih banaka, kroz koju se proces donošenja odluka monetarnih vlasti štiti od političkog uticaja i, istovremeno, unapređuje kredibilitet i stabilnost finansijskog sistema“, saopštio je Drese.

Radović je upoznala je sagovornika i sa aktivnostima koje CBCG sprovodi na planu daljeg unapređenja domaće regulative i snaženja kadrovskih kapaciteta, ističući da bi nastavak saradnje sa MMF-om, u vidu tehničke pomoći za oblasti supervizije i sprečavanja pranja novca, bio od izuzetnog značaja za CBCG.

Crna Gora je članica Belgijsko-holandske konstituence koja u MMF-u zastupa crnogorske interese i u čijem se sastavu nalazi još 15 zemalja: Andora, Jermenija, Belgija, Luksemburg, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Izrael, Sjeverna Makedonija, Gruzija, Moldavija, Holandija, Rumunija i Ukrajina.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta