Dokumenti

Programska šema RTV Podgorica
Odluka o raspisivanju javne rasprave D.O.O. Lokalni javni emiter “Radio televizija Podgorica”
Odluka o usvajanju programske šeme
Odluka o usvajanju finansijskog plana DOO Lokalni javni emiter „Radio televizija Podgorica“ za 2021 godinu
Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. izvršnog direktora RTV „Podgorica2 d.o.o.
Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio televizija Podgorica“
Odluka o imenovanju Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio televizija Podgorica“
Odluka o izboru Predsjednika Savjeta
Statut društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio televizija Podgorica“
Odluka o izmjeni statuta društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio televizija Podgorica“
Odluka o ustupanju poslovnih prostora Društvu sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio televizija Podgorica“, na korišćenje
Rješenje o registraciji kod CRPS
Rješenje o registraciji za PDV kod Poreske uprave
Rješenje o registraciji kod Poreske uprave
AEM-Odobrenje za emitovanje O-R-J-19 Radio Podgorica
AEM -Obavjestenje o izdatom odobrenju za emitovanje Radio Podgorica
AEM -Obavjestenje o izdatom odobrenju za emitovanje Radio Podgorica
1. Saziv za 23. sjednicu Savjeta
Odluka o usvajanju izvještaja
Odluka usvajanja izvještaja o vrijednosti osnovnog kapitala
Poslovnik o radu komisije za prestavke i prigovore slušalaca i gledalaca
Rekapitulacija procijenjenih vrijednosti
Odluka o raspisivanju konkursa
Javni konkurs za RTV
Odluka o izmjeni programske seme
Saziv za XXVII sjednicu savjeta
Zapisnik sa XXV sjednice
Zapisnik sa XXVI sjednice savjeta
Pravilnik o pravima o obavezama emitera tokom kampanje Podgorica
Pravilnik o pravima o obavezama emitera tokom kampanje ostale Opstine
Saziv za XXXII Sjednicu Savjeta
Pravilnik o pravima i obavezama emitera tokom kampanje Zeta za 23. oktobar
PGM Shema Gradska
Plan integriteta
Saziv za 34.sjednicu Savjeta
Zapisnk sa XXXII sjednice Savjeta
Zapisnk sa XXXIII elektronske sjednice Savjeta
1.Saziv za 35.sjednicu Savjeta
Zapisnik sa XXXIV sjednice Savjeta
Odluka o usvajanju finansijskog plana
Saziv za 36.sjednicu Savjeta
Zapisnik sa XXXV Sjednice Savjeta
Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta za 2021. godinu
PGM Šema Gradska januar 23

Pretraga

Da biste pretražili bazu kucajte naziv dokumenta kojeg pretražujete.

Izaberite kategoriju...