Efikasna prevencija i zaštita novinara da bude prioritet

Foto: Pixabay

Društvo profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG) i Udruženje za odgovorni i održivi razvoj (UZOR) čestitali su novinarima i novinarkama Dan novinara Crne Gore u nadi da, kako navode, naredni dočekamo u značajno boljem ambijentu za rad sa bezbjednosnog i ekonomskog aspekta.

„Prateći ocjene Evropske komisije koje se tiču opšte spremnosti i napretka u oblasti slobode izražavanja i medija, cijenimo da je od izuzetnog značaja da se u narednom periodu posebna pažnja posveti efikasnoj prevenciji i zaštiti novinara u Crnoj Gori odnosno adresiranju prijetnji i napada na novinare/ke, kao i ispunjavanju preporuka Komisije za praćenje istraga na novinare. Neophodno je postići sinergetski efekat nevladinih organizacija, medija i nadležnih institucija sa ciljem da se kroz borbu protiv nekažnjivosti i unapređenje zaštite novinara doprinese i procesu evropskih integracija Crne Gore u dijelu poglavlja 23“, poručuju iz DPNCG i UZOR-a.

Sa druge strane, apeluju na novinare i novinarke da se posvete unapređenju profesionalnih standarda i poštovanju Etičkog kodeksa, čime će se spriječiti podlijeganje dezinformacijama i kampanjama za tuđe interese i da u njihovom radu fokus bude isključivo javni interes i opšte dobro građana Crne Gore.

„Istovremeno, pozivamo vlasnike javnih i komercijalnih medija da unaprijede ekonomski status novinara i novinarki kako bi se dodatno motivisali za poboljšavanje kvaliteta rada. Takođe, postizanje kompromisa oko Granskog kolektivnog ugovora obezbijediće sigurnost poštovanja prava i ostvarivanja zarada novinara i novinarki, posebno onih koji rade u privatnim medijima“, navode u saopštenju.

DPNCG i UZOR će zajedno sa Hanns Seidel fondacijom iz Njemačke uz podršku Evropske unije kroz dvogodišnji projekat „Efikasna prevencija i zaštita novinara u Crnoj Gori“ sprovesti aktivnosti kojima će se podržati potpuna zaštita novinara/ki i drugih medijskih radnika.

„Projekat će rezultirati unapređenjem prevencije kršenja prava i zlostavljanja novinara i ulaganjem daljih napora da se medijska politika i pravni okvir uskladi sa pravnim tekovinama EU. To će biti osnova za povećanje kapaciteta novinara i drugih medijskih radnika za efikasnu zaštitu i borbu protiv nekažnjivosti. Konačno, uložićemo napore da pomognemo ostvarivanju preporuka Komisije za praćenje istraga na novinare prije svega od strane tužilaštva, kao i promovisanje njenog rada i odluka kroz podršku izrade posebnog sajta“, navodi se u saopštenju DPNCG i UZOR-a.

Novinarima/kama biće, kako kažu, obezbijeđena pravna i psihološka podrška. Posebna vrijednost ovog projekta je što će se identifikovati najbolje prakse i rješenja u ovoj oblasti u Njemačkoj, kako bi se iste primijenile i u Crnoj Gori.

„U našem radu će posebna pažnja biti posvećena unapređenju procesa samoregulacije i ispunjavanja ciljeva iz Medijske strategije, a aktivno će se raditi na postizanju konsenzusa kroz formiranje Koordinacionog tijela koje će imati dvostruku ulogu – podsticanje strukturnog dijaloga u vezi sa pravima i bezbjednošću novinara i praćenje profesionalnih standarda i iniciranje poboljšavanje Etičkog kodeksa novinara i novinarki Crne Gore“, navodi se u zajedničkom saopštenju DPNCG i UZOR-a.

Izvor: RTCG

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments