Đukanović za Gradski: Uskoro registar imovine Glavnog grada, izgubili značajan broj atraktivnih lokacija

Na početku mog mandata, fokus će biti na detaljnoj analizi trenutne situacije u Podgorici. Prvi korak će biti identifikacija postojećih nedostataka u uslugama prema građanima i privredi. Identifikacija ovih nedostataka biće osnova za izradu Strateškog plana razvoja Glavnog grada za period 2025-2030, kazao je u razgovoru za Gradski portal vršilac dužnosti gradskog menadžera Glavnog grada Luka Đukanović.
Foto: Glavni grad

Strateški dokument je jedan od najvažnijih i najkompleksnijih koji, kaže Đukanović, treba jasno da prikaže viziju i pravce razvoja grada u narednih nekoliko godina.

„Naš cilj je da kroz pažljivo planiranje i realizaciju unaprijedimo kvalitet života u Podgorici, stvorimo povoljnije uslove za poslovanje i osiguramo održivi razvoj grada“, istakao je Đukanović,

Takođe je potrebno sagledati trenutno stanje realizacije brojnih projekata kako bi se indetifikovale eventualne smetnje i radilo na njihovom rešavanju.

„Svakako ključni problemi na koje ćemo se usmjeriti u kratkom roku, između ostalog, uključuju nedostatak parking mjesta, što predstavlja veliki izazov za građane i posjetioce i radimo u pravcu razvijanja održivih rješenja za povećanje broja parking mesta. Takođe su evidentne velike saobraćajne gužve u određenim periodima dana. Radimo na povećanju kapaciteta saobraćajne infrastrukture i unapređenju javnog prevoza kako bismo smanjili zagušenja u saobraćaju. Istovremeno veliki izazov sa kojim se susrijećemo jeste i neadekvatno upravljanje otpadom. Radimo na uvođenju efikasnijeg sistema za upravljanje otpadom kako bi grad bio čistiji i ekološki održiviji“, kazao je Đukanović.

Navodi da će jedna od strateških mjera biti i valorizacija zemljišta i objekata u vlasništvu Glavnog grada koji trenutno nemaju funkciju.

„Smatram da postoji značajan investicioni potencijal u razvoju biznis zona, koje mogu postati centri ekonomskog rasta i inovacija. Prvenstveno moramo definisati model valorizacije imovine, uključujući mogućnosti za privatno-javno partnerstvo. Ovaj model može omogućiti efikasno korišćenje gradske imovine, uz istovremeno privlačenje investicija i stvaranje novih radnih mjesta. Lično sam protiv klasične prodaje državne/opštinske imovine a više za dugoročne odnose sa privatnim kapitalom nakon
čega bi se imovina vraćala u vlasništvu grada“, istakao je Đukanović.

Tokom procesa valorizacije, kako navodi, strogo će voditi računa o zaštiti interesa grada i države

„To podrazumijeva očuvanje i povećanje vrijednosti državnog kapitala, kao i osiguranje da svaka investicija donosi dugoročne benefite za zajednicu, a svako ko ne poštuje ugovorne obaveze bude isključen iz procesa. Takođe sam zastupnik maksimalne transparentnosti procesa, u skladu sa zakonskim propisima. Redovno ćemo obavještavati javnost o svim koracima i odlukama i osigurati da sve informacije budu dostupne građanima. Vjerujemo da je sada pravi trenutak za realizaciju ove inicijative, koja će donijeti brojne koristi za Podgoricu i njene građane“, kazao je Đukanović.

Uskoro registar imovine Glavnog grada

On smatra da je Podgorica, kako zbog neplanskih gradnji, tako i pojedinih neodgovornih investitora, izgubila značajan broj atraktivnih lokacija.

„Međutim, i dalje postoji prostor za privlačenje investicija. Trenutno smo u fazi finalizacije registra imovine Glavnog grada koji će jasno pokazati preostale atraktivne lokacije. Ipak, suočavamo se sa izazovima poput uzurpacija zemljišta i objekata i neriješenih sudskih sporova koji komplikuju ovu situaciju. Naš cilj je da kroz dugoročne modele partnerstva sa privredom sačuvamo ove lokacije za buduće generacije, dok istovremeno valorizujemo imovinu na najbolji mogući način u ovom momentu“, naveo je Đukanović.

Prema njegovim riječima, transparentnost i zaštita interesa grada i države će biti u fokusu svakog koraka ovog procesa.

„Iako ne želim zvučati nerealno, vjerujem da je ovo jedini put ka uspjehu. Ukoliko uspijemo da valorizujemo barem nekoliko lokacija na ovaj način, napravićemo značajan iskorak i postaviti temelje za održivi razvoj Podgorice uz čuvanje kapitala“, kazao je Đukanović.

Smart cityjedan od najvažnijih prioriteta

Ističe da je za Podgoricu realna realizacija projekta „smart city“, te da to predstavlja jedan od najvažnijih prioriteta.

„Pred nama je značajan posao, ali vjerujemo da uz pravu strategiju i međusektorsku saradnju
možemo realizovati brojne korake na izazovnom putu realizacije ‘smart city’ koncepta“, kazao je Đukanović.

Objašnjava da kolege iz Službe za informacioni sistem Glavnog grada uveliko rade na brojnim projektima usmjerenim na razvoj integrisanih digitalnih platformi za upravljanje gradom koje omogućavaju lak pristup informacijama i bolju interakciju sa građanima.

„Na primjer, radi se na realizaciji projekta Super službenik koji posredstvom velikih jezičkih modela (AI) planira pružiti građanima brojne informacije u realnom vremenu. Zatim se radi na daljem unapređenju javnog prevoza, trenutno je preko google map aplikacije dostupna svaka linija gradskog prevoza a radićemo i na utvrđivanju preciznog realnog kretanja autobusa kako bi građani imali pouzadne i precizne informacije o dolasku i odlasku, kao i evenutalnim kašnjenjem. Naravno kao što sam naglasio predstoje i brojne druge inicijative za koje je potrebno vrijeme ali planiramo predano raditi na realizaciji istih, poput ugradnje pametnih svjetlosnih sistema, senzora za praćenje kvaliteta vazduha i sistema za upravljanje otpadom“, naveo je Đukanović.

Digitalizacija javnih usluga, podrška IT sektoru

Posebna pažnja, kaže gradski menadžer, biće posvećena razvoju digitalnih tehnologija kao ključnog faktora za modernizaciju i unapređenje kvaliteta života u Podgorici.

„Između ostalog planiramo: Digitalizaciju javnih usluga: Uvođenje e-uprave i digitalnih servisa kako bi se povećala efikasnost i dostupnost usluga kako za građane tako i za privredu. Podrška IT sektoru: Pružanje podrške startapovima i IT kompanijama kroz različite programe subvencija, obuka i mentorstva. Infrastruktura za digitalnu ekonomiju: Razvoj širokopojasne internet mreže i drugih digitalnih infrastruktura kako bi se omogućio rast digitalne ekonomije“, kazao je Đukanović.

Efikasan rad na stvaranju svih preduslova za realizaciju brojnih planova

Prema riječima novog gradskog menadžera, najveći izazov u predstojećem periodu je vezan za pripremu projektne dokumentacije i zrelost projekata za realizaciju.

„Svi projekti koji su zreli za realizaciju će biti pokrenuti, međutim mnogi projekti i planovi još zahtijevaju vrijeme za temeljnu pripremu. Građani često očekuju brze rezultate, ali je važno razumjeti da svaka veća inicijativa nosi sa sobom potrebu za detaljnom izradom brojnih dokumenata, analiza, odluka i akata. Ovi procesi nisu odmah vidljivi javnosti, ali su neophodni koraci prije nego što se vide konkretni rezultati na terenu. U narednom periodu, naš prioritet će biti efikasan rad na stvaranju svih preduslova za realizaciju brojnih planova. To uključuje koordinaciju i sinhronizaciju rada različitih sektora, obezbjeđivanje potrebnih finansijskih sredstava i pravovremeno donošenje odluka. Samo kroz ovako pažljiv i detaljan pristup možemo osigurati uspješnu implementaciju projekata koji će donijeti dugoročne koristi za naš grad i njegove građane“, zaključio je Đukanović.

M.M.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments