gradski

Foto: Gradski.me

Klinički centar Crne Gore sa produkcijom od preko 200 tona najveći je proizvođač medicinskog otpada u državi, saopšteno je Gradskoj RTV iz Ministarstva zdravlja. Medicinski i farmaceutski otpad iz zdravstvenih ustanova, kako kažu sagovornici Gradske, skladišti se i odlaže u skladu sa zakonskim odrebama. Međutim, građani još uvijek ne znaju kako pravilno odložiti medicinski otpad i ljekove kojima je istekao rok trajanja, pa oni završavaju u kontejnerima, a onda u prirodi.

Ministarstvo zdravlja, shodno Planu upravljanja medicinskim otpadom, sprovodi eksternu kontrolu u zdavstvenim ustanovama kojima je osnivač država, kažu iz te institucije.

“Ali postoji i druga analiza koja je rađena kroz dokument o pravnoj analizi medicinskog otpada, koju su radili eksperti epidemiološke struke i NVO, gdje su i rizici sagledani i gdje je normativni aspekt analiziran. Svaka zdravstvena ustanova je dužna da poštuje odredbe zakona i sačine plan upravljanja. Na taj plan dobijaju saglasnost Agenciju za zaštitu životne sredine“, saopštila je mr Nataša Žugić iz Ministarstvo zdravlja.

Pravilno razvrstan infektivni i medicinski otpad trenutno se skladišti u posebnim prostorijama KCCG, a dalju distribuciju i odvoz vrše firme zadužene za to, objašnjava medicinska sestra Ivana Popović. Za patoanatomski otpad, kaže, procedura je nešto drugačija.

„Kada govorimo o patoanatomskom otpadu koji podrazumijeva, nažalost, mrtvorođene bebe, plodove, amputirane ekstremitete, ukoliko iz bilo kog razloga te porodice nijesu u mogućnosti da preuzmu tu vrstu materijala onda je KBC u obavezi da takav materijal pohrani u grobna mjesta koja su u vlasništvu KBC“ , objašnjava Popović.

Građani nijesu dovoljno osviješćeni o pravilnom odlaganju svih vrsta medicinskog otpada, te ono najčešće završi na deponiji ugrožavajući životnu sredinu.

Medicinski otpad u domaćinstvu pravilno je odložiti u kontejneru žute boje, zapremine 1l, koji se kupuje u apotekama, kažu iz Agencije za zaštitu životne sredine. Nepropisno odlaganje, naglašavaju, štetno je po zdravlje ljudi i okolinu.

„Ne može iz razloga što je infektivni otpad zaražen raznoraznim bakterijama, virusima, gljivičnim infekcijama i ako neko baci na kontejner. Onda tu su ptice, razni kućni ljubimci, insekti i onda tu postoji opasnost od vektorske zaraze“, ističu oni.

Nakon stupanja na snagu novog zakona o upravljanju otpadom, Ministarstvo zdravlja će izraditi novi Plan o upravljanju otpadom, kako bi kroz nove modele bazirane na informacionim tehnologijama smanjili rizike na najmanju mjeru, poručila je Žugić.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta