nadnaslov

Crna Gora iz EU fondova dobila oko 500 miliona eura

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Foto: Gradski.me

Crna Gora je, od početka pregovora sa Evropskom unijom, iz evropskih fondova povukla oko 500 miliona eura, kazala je u emisiji “Takulin” Gradske TV Zorka Kordić, glavna pregovaračica sa Evropskom unijom.

“Crna Gora je bila jako uspješna u korištenju evropskih fondova koji su joj bili na raspolaganju. Može se reći da je kumulativno preko 500 miliona eura provučeno kroz različite instrumente, pri čemu imamo nivo nacionalne IPE, regionalne i programe prekogranične saradnje. To je naročito važno za našu lokalnu zajednicu i opštine koje su postale izuzetno uspješne u pripremi i relizaciji projekata, poput Kotora, Bara i Glavnog grada”, navela je Kordić.

Uspješan projekat koji je dijelom finansiran iz fondova EU je i rekonstrukcija željezničke pruge od Bjelog Polja do Podgorice.

“Kada je riječ o željezničnoj infrastrukturi, ona je važna i sa regionalnog aspekta. Pomenuću najznačajniji instrument za unapređenje infrastrukture, tzv. Zapadnobalkanski investicijski okvir. Tu, sa jedne strane imamo podršku EU, kada je riječ o pripremi projektne dokumentacije, studije izvodljivosti, ili određene faze od idejnog do glavnog projekta, a imamo i konkretna finansijska sredstva podrške za gotove projekte koji se nađu na listi prioritetnih projekata”, objasnila je Kordić.

Važno je, kaže, da Crna Gora ima održiva rješenja i “viziju da će, kada postane članica EU koristiti pet puta više novca nego sada. Zato je, dodaje, važno da imamo grupu eksperata koji funkcionišu kao profesionalno jezgro u različitim oblastima.

Govoreći o važnim projektima koji očekuju finansijsku podršku EU, Kordić je navela da je riječ o 20-tak – u dijelu pripreme tehničke dokumenatacije.

“Kada je riječ o konkretnoj realizaciji i dobijanju sredstava, imamo Zapadnobalkanski energetski koridor, vrijedan oko 128 miliona eura, a značajan je kao regionalni projekat,” kazala je Kordić.

Ona je navela da je nedavno usvojena odgovarajuća regulativa IPA 3 koja je jasna u pogledu mehanizama i sume novca. 

“Iznos sredstava za sve države koje su kandidati za članstvo u EU povećana je sa 12,8 milijardi na 14,2 milijarde za period od 2021. do 2027. Time je poslata politička poruka da je politika proširenja i dalje na agendi Evropske unije”, smatra Kordić.

“Ukinuće se ekonomska državljanstva”

Poručila je da Crna Gora ostaje posvećena procesu evropskih integracija, a najavljuje da će program ekonomskog državljanstva, koji je Brisel ranije kritikovao, biti ukinut.

“Programi ekonomskog državljanstva su vrsta mehanizama koji mogu da donesu određene ekonomske benefite državi. To nije novina ni za države EU. Za Crnu Goru je interes da ima što manje otvorenih pitanja sa EU, a stav je da je potreban snažan monitoring i pojačana kontrola takvih procesa, s obzirom na rizike od pranja novca i migracijske politike. Ključno je opredjeljenje Vlade da će program biti ukinut. To je važna poruka Evropskoj uniji koja ne smije biti izgubljena iz vida”, istakla je Kordić.

Zaključila je da je razlog produženja programa ekonomskog državljanstva za 12 mjeseci nastojanje da se valorizuju postojeći projekti, uz pojačanu kontrolu i strože kriterijume.

VEZANE VIJESTI:

Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | PIB: 03328139 | Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | PIB: 03328139 | Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

© Gradski Portal 2021. - All rights reserved

Dokumenta