Prijedlog izmjene Odluke o kriterijumima za sticanje crnogorskog državljanstva koju bi Vlada trebalo da razmatra na sjutrašnjoj sjednici, predviđeno je da se zakonitim boravkom može smatrati i privremeni, umjesto stalnog kako je dosad bilo definisano.

“U odluci o kriterijumima za utvrđivanje sticanje crnogorskog državljanstva prijemom u članu 2 stav 1 alineja 2 mijenja se i glasi: odobren stalni boravak i/ili odobren privremeni boravak u skladu sa zakonom kojim se uređuje boravak stranaca u Crnoj Gori”, navodi se u prijedlogu Odluke u koju je Gradski portal imao uvid.

Te izmjene na svom Tviter nalogu komentarisao je i gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković.

“Kada već ministar Sekulović nije pokazao minimum ljudskog i političkog integriteta, nadam se da će premijer Krivokapić pokazati minimum političke odgovornosti i povući ovu odluku s dnevnog reda śutrašnje sjednice Vlade. U pamet se. P.S. – diverzija s ministrom Leposavićem vam nije prošla”, naveo je Vuković.

Podsjetimo, važećom Odlukom zakonit boravak ima lice koje na teritoriji Crne Gore boravi po osnovu odobrenja organa državne uprave nadležnog za poslove prebivališta i boravišta prije podnošenja zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo i ima: prebivalište, na osnovu Zakona o prebivalištu i boravištu (“Sl. list RCG”, broj 45/93) i ranijih zakona o prebivalištu i boravištu, boravak na neodređeno vrijeme (stalno nastanjenje).

Zakonit boravak imaju i lica po osnovu priznatog statusa izbjeglice u Crnoj Gori i – boravak po osnovu priznatog statusa raseljenog lica iz republika bivše SFRJ u Crnoj Gori, na osnovu Uredbe o zbrinjavanju raseljenih lica (“Sl. list RCG”, broj 37/92).

Zakoniti boravak, u smislu člana 8 stav 1 tačka 3 Zakona, ima i lice: – čiji su roditelji crnogorski državljani koji na dan 3. juna 2006. godine imaju prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori, a do podnošenja zahtjeva za prijem u u crnogorsko državljanstvo to prebivalište nijesu odjavili, ako sa njima neprekidno boravi u Crnoj Gori.

Zakonom o crnogorskom državljanstvu propisano je da lice može steći crnogorsko državljanstvo prijemom ako, između ostalog, u Crnoj Gori zakonito i neprekidno boravi deset godina prije podnošenja zahtjeva za prijem, dok je Odlukom o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom propisano da se pod zakonitim boravkom podrazumijeva stalni boravak.

Izmjene Odluke usvaja Vlada na sjednici i ona ne ide u skupštinsku proceduru.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta