Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Foto: Mediabiro

Drugog dana Samita ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava, koji organizuje Savez ekonomista Srbije, uz pokroviteljstvo Ministarstva finansija, Centralne banke i Uprave prihoda i carina Crne Gore, održan je panel guvernera centralnih banaka zemalja iz regiona.

U okviru panela pod nazivom „Monetarna politika u inflatornom okruženju“ guverneri iz Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Slovenije, razgovarali su, između ostalog, o ulozi centralnih banaka u novim okolnostima, izazovima sa kojima se suočava finansijski sektor i dometima i ograničenjima mjera monetarne politike za ublažavanje inflacije, te načinima preveniranja rizika koje nameće aktuelna kriza.

U svom uvodnom obraćanju, guverner CBCG Radoje Žugić je izrazio zadovoljstvo ponovnim okupljanjem guvernera iz zemalja regiona, ističući da su „ovakvi skupovi prilika da razmijenimo iskustva i stavove i, diskutujući o politikama koje sprovodimo u svojim zemljama, donosimo zaključke o efikasnosti mjera, kao i da dolazimo do rješenja za izazove kojih je danas i previše“.

Žugić je dodao da će, zbog ogromne neizvjesnosti i pratećih rizika, „naredni period zahtijevati pažljivo praćenje poslovanja banaka i razmatranje potrebe uvođenja novih, aktuelnoj situaciji prilagođenih prudencijalnih mjera na mikro i makro planu“.

Prema njegovom mišljenju CBCG predstavlja jednu snažnu monetarnu instituciju, koja se suočava sa svim onim sa čime se suočavaju, kako je rekao, i druge monetarne institucije ne samo u regionu nego i u cijelom svijetu.

Učesnici panela su se saglasili u ocjeni da, u aktuelnim okolnostima, centralne banke moraju voditi preventivne i adekvatno dizajnirane politike, te da se, paralelno i u saradnji sa nosiocima fiskalne politike, moraju baviti strukturnim izazovima, koji će nesumnjivo uticati na finansijsku i makroekonomsku stabilnost.

Guverner Centralne banke BIHa, kazao je da ekonomska kriza, iako na globalnom nivou nije zadesila sve zemlje podjednako.

“Dobro je što u Crnoj Gori nema recesije, moram reći da i BIH ove godine ostaje na 2, 8 odsto GDP. Ja se nadam da ćemo izbjeći neki teži razvoj situacije, a za CBBIHa najvažnije je da imamo stabilan monetarni sistem i stabilnu valutu”, kazao je Senad Softić, guverner Centralne banke BiH.

Govoreći o ekonomskoj situaciji u Hrvatskoj Michael Faulend, viceguverner Hrvatske narodne banke kazao je da je inflacija, gledajući globalni nivo trenutno na najvišim razinama, upoređujući je sa periodom u proteklih četrdeset godina, napominjući da je velika inflacija Zapadne zemlje zadesila krajem sedamdesetih.

“Kod nas je situacija drugačija, jer smo mi imali inflaciju devedesetih koja je dosezala razinu od 500 odsto. Sadašnja inflacija, koja se trenutno u Hrvatskoj kreće se do 12 odsto, u odnosu na zadnjih trideset godina, imajući u vidu da je euro jako “pogubio” našu zemlju, i dobro je da smo se mi navikli na nevjerovatno nisku stopu inflacije, jer je ona kao takva jako teška za sistem,i može imati različite uzroke”, kazao je on.

Izvor: Mediabiro

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

Dokumenta