Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

“Ako bi narednih, četiri do osam godina, u Crnoj Gori ostala ova parlamentarna većina jasno je šta nas čeka. Izgradnja nove srpske nacionalne države – Republike Srpske, odnosno radikalizovana državna tvorevina koja će se sve državne resurse upregnuti na urušavanje onog vrijednosnog sklopa koji nas vodi u EU”

PRATITE NAS

Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | PIB: 03328139 | Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

Dokumenta