Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta predviđeno je da ministarka Vesna Bratić dobije stalnog tjelohranitelja.

Bivši predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije i nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Aleksandar Zeković se pita zašto je Vlada pošla od pretpostavke da će ministarka Bratić biti trajno ugrožena, i ističe da je neophodna izmjena Pravilnika.

Suštinsko pitanje je kako Zeković kaže kako se unaprijed moze znati da će ministarka prosvjete uvijek biti ugrožena.

„Zašto se njena zaštita, kod postojanja rizika, ne prepusti nadležnom sektoru Uprave policije već dobija stalnog tjelohranitelja koji ne bi smio, bez dodatnih ovlašćenja, da štiti njen život i tijelo”, istakao je Zeković.

 

Zeković napominje da je Pravilnik nužno izmjeniti i dopuniti iz više razloga.

„Prvi i manje bitan je tehnički razlog zato što je usvojena nepročišćena verzija teksta pa je Pravilnik ostao rodno nesenzitivan i nedosljedan”, navodi on.

Drugo, naglašava Zeković, što je veoma važno, Pravilnik je sistematizovao i radno mjesto koordinatora_ke u Kabinetu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta sa opisom posla da „koordinira radom između resora i Ministarkom”.

„Zvanje koordinatora_ke u sistemu državne uprave ne postoji a ako nove vlasti to žele doista i uvesti onda je, prije toga, potrebno izmijeniti Zakon o državnim službenicima i namještenicima”, tvrdi Zeković.

Prema njegovim riječima treće, zanimljivo je definisano radno mjesto broj 198, takođe u Kabinetu Ministarstva, samostalni savjetnik III za bezbjednost i vozni park što je, čini se, i najspornije utvrđeno rješenje.

„Vlada je utvrdila da je u opisu ovog radnog mjesta, između ostalog, da obavlja poslove obezbjeđenja života i tijela Ministarke”. U definisanim uslovima za ovo zvanje je utvrđeno: Visoko obrazovanje u obimu 240 ECTS kredita, VII1 nivo kvalifikacija, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim, sličnim ili drugim poslovima (?!), položen stručni ispit za rad u državnim organima, položen vozački ispit B kategorije”, navodi on.

S obzirom da je, kako kaže Zeković, prema utvrđenom, ključna aktivnost ovog samostalnog savjetnika “obezbjeđenje života i tijela Ministarke” ostaje nejasno kako to on može zakonito raditi ukoliko nema policijska ovlašćenja (!) i ukoliko je bez odgovarajućih kompentencija koje podrazumijevaju poznavanje borilačkih vještina, znanje za korišćenje i upotrebu službene palice ili položen stručni ispit za vršenje poslova zaštite lica, imovine i dobara.

„Naravno, suštinsko pitanje je zašto je Vlada Crne Gore pošla od pretpostavke da će život i tijelo Ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta biti trajno ugroženi i zašto se njena opravdana zaštita, u slučaju postojanja rizika, nije prepustila nadležnom sektoru Uprave policije nego se utvrdilo rješenje kojim ona dobija stalnog tjelohranitelja koji ne bi smio, bez dodatnih ovlašćenja i kompetencija, da štiti njen život i tijelo”, zaključio je Zeković.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta