Uprava policije treba bez odlaganja i bez pritisaka i intervencija izvršne vlasti da saopšti sve činjenice u vezi sa današnjim incidentom na magistralnom putu Nikšić Podgorica, kazao je Aleksandar Saša Zeković, aktivista za ljudska prava i bivši predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

“U konkretnoj situaciji u kojem se dogodio incident sa službenim vozilom Vlade Crne  Gore je jasno i očigledno da prisutni policijski službenici nijesu na odgovarajući način organizovali legitimnu blokadu puta a primjena policijskih ovlašćenja je bila nedovoljna zbog čega i došlo do konkretnog incidenta i do ugrožavanja bezbjednosti i zdravlja prisutnih građana. Službeno vozilo Vlade je vozio policajac, službenik Sektora posebne namjene koji  radi na obezbjeđenju i u prethodnici Premijera”, navodi Zeković.

Podsjetimo, do incidenta je došlo na izlazu iz Nikšića u mjestu Bogetići.

“Blokada gradova je već na granici poštovanja ljudskih prava jer je te aktivnosti trebalo organizovati na efikasan način, sa najmanje štetnih posljedica po građane i bez izlaganja nepotrebnom uznemiravanju i obavezama”, zaključio je Zeković.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta