Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Na današnjoj četvrtoj sjednici Skupštine Glavnog grada, u sklopu tačke dnevnog reda imenovanju članova i članica upravnih odbora i savjeta preduzeća i ustanova čiji je osnivač Glavni grad, diskutovalo se i o zaštiti javnog interesa i pravima zapošljenih, kazao je Aleksandar Saša Zeković, član Građanske inicijative “21. maj” i samostalni odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorice.

U tom kontekstu, on se, kako je saopštio, založio da Skupština Glavnog grada doprinese implementaciji Zakona o sprječavanju korupcije i afirmiše institut zviždača.

“Član 44 Zakona o sprječavanju korupcije kaže da je ugrožavanje javnog interesa svaka povreda propisa, etičkih pravila ili mogućnost nastanka takve povrede koja je izazvala, izaziva ili prijeti da izazove opasnost po život, zdravlje i bezbjednost ljudi i životne sredine, povredu ljudskih prava ili materijalnu i nematerijalnu štetu po državu ili pravno i fizičko lice, kao i radnju koja ima za cilj da se za takvu povredu ne sazna”, rekao je Zeković.

Zeković je predložio da Skupština Glavnog grada, kroz neposredno obraćanje čelnicama upravnih odbora i savjeta preduzeća i ustanova čiji je osnivač Glavni grad, podsjeti na zakonsku obavezu imenovanja osobe za prijem i postupanje po prijavama zviždača i pozove ih da to učine u najkraćem roku.

“Lice za prijem i postupanje po prijavama zviždača, provjerava istinitost navoda iz prijave i predlaže mjere odgovornom licu u prerduzeću ili ustanovi, te o ishodu preduzetih mjera obavještava zviždača u roku od 45 dana od dana podnošenja prijave”, dodao je on.

Na sjednici je, kako je rekao, vođena i interesantna diskusija o iskustvu zviždača Denisa Hota, koji je danas i gradski odbornik, a koje “može biti korisno za unaprjeđenje transparentnosti i odgovornosti u upravljanju gradskim preduzećima”.

Na današnjoj sjednici Zeković je glasom podržao kompletiranje upravnih odbora i savjeta svih gradskih preduzeća iz reda zapošljenih a koje su izabrale radničke sindikalne organizacije.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta