Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) saopštili su da će zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 19. maja, bez napajanja električnom energijom ostati naselja i ulice u više opština.

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Lješanska nahija – Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe, Orasi, Dio ulica: Beogradske, Ulcinjske, Atinske, Petra Lubarde, Goce Delčeva, Vukice Mitrović i dio Bulevara Ivana Crnojevića, Momče i Boljesestre.

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Trešnjice, dio Balabana, Mataguži i Gošići, Dio Livada Bandića, potrošači u blizini “Milsped Montenegro”.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 15 sati: Zagreda, Daljam, Počijevka i Mijokusovići.

Cetinje

– u terminu od 09 do 14 sati: Kosijeri.

– u terminu od 09 do 15 sati: Područje Katunske nahije – Cuce, Bjelice, Čevo, Ćeklići i Resna.

– u terminu od 10 do 11 sati: Zagrablje, Sava Trans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Očinića Poljane i Borišići, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Očinića Poljane i Borišići.

Tuzi

– u terminu od 09 do 11 sati: Područje Tuza – centar Tuza, Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke Gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Ljuljanovići, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj, Ljuljanovići, područje Hota, Vuksanlekića, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići, Podhum, Dušići, Kodra, Lekovići, Vranj, Vladne i Dubrave.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Javljen, Vidov potok, Mali Brezovik, Obljaj i Vasiljevići.

– u terminu od 08 do 15 sati: Kratkotrajno na početku i kraju radova: Dio Brezovika, Dio Rastovca, Gornje Polje, dio Vidrovana, Brod, Miločani, Vir, Nula, Zavraca, Stuba, Sjenokosi, Duga, Šume, Presjeka, Donje Srijede, Jasenovo Polje, Gornje Srijede.

– u terminu od 09 do 15 sati: Ul. Stojana Kovačevića, Bulevar Vuka Mićunovića, Dio Stare Varoši.

– u terminu od 10 do 15 sati: Povremeno:Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova i Vilusa koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Kneževići.

– u terminu od 11 do 16 sati: Povremeno:Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen, Podprisoje, Gornja Brezna, Lug, Donja Brezna selo, Pilana.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: naselje Tomba.

Budva

– u terminu od 08 do 14 sati: naselje Babin Do (naizmjenična isključenja u trajanju do 45 minuta po izvodu).

– u terminu od 08 do 15 sati: Perazića Do i hotel “As”, UL. Ive Lole Ribara / Stambene zgrade Ivanovići.

– u terminu od 09 do 13 sati: dio Mainskog puta, dio naselja Zaobilaznica u blizini restorana “Parma” ( dio ul Žrtava fašizma).

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio naselja Gač i dio Pristana(dio ulica Hafiz Ali Ulqinaku i Ulcinjskih moreplovaca na Pristanu).

Kotor

– u terminu od 08 do 10 sati: Dobrota -Sveti Matija.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Turist B, Zlatne Njive-dio potrošača.

– u terminu od 09 do 13 sati: Krivošije, Ledenice, Dragalj.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Gnjili Potok.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Veliđe i Kaludra.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Stožer 3 (škola), TomaševoBijeli potok, Barice-škola, Sokolac, Slijepač most – Bojišta.

– u terminu od 09 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Bare.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati: Gornji Lepenac.

– u terminu od 09 do 15 sati: Matovine, Sjenokosi, Vragodo i Ckara.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Vrševo i Azane.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje, dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 18 sati: Selo Odžak, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 18 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Razdolje i Plunce.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca.

Iz CEDIS-a napoinju da se navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

“U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, navode u saopštenju.

PRATITE NAS

Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | PIB: 03328139 | Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

Dokumenta