NAJNOVIJE

Foto: Screenshot/Youtube

Uprava za inspekcijske poslove samo za jedan mjesec podnijela je šest krivičnih prijava zbog nelegalne eksploatacije državnih resursa.

Iz UIP-a su, kako navode, 7. februara u ranim jutarnjim satima, inspektori Odsjeka za inspekciju za vode, postupajući po usmenoj inicijativi, izvršili inspekcijski nadzor na lokaciji u blizini korita rijeke Morače duž desne obale, u mjestu Donji Kokoti, opština Podgorica.

“Tom prilikom zatečena su tri lica koja su, upravljajući teretnom mehanizacijom, vršila eksploataciju prirodnog resursa sa katastarske parcele br. 1566/1 K.O. Donji Kokoti. Parcela je u vlasništvu “13. jul Plantaže AD Podgorica” i po klasifikaciji zemljišta je njiva 5. klase”, ističe UIP.

Po naredbi inspektora pomenuta lica su, kako kažu, obustavila eksploataciju i uklonila mašine sa predmetne lokacije a nakon sačinjavanja zapisnika, spisi predmeta su proslijeđeni Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, radi pokretanja krivičnog postupka.

Pored navedenog, Odsjek za inspekciju za vode je u toku januara 2023. godine izvršio 91 inspekcijski nadzor, pri čemu je utvrđeno devet nepravilnosti, donijeta trii zaključka o novčanom kažnjavanju u iznosu od 6.900 eura, izdata su četiri prekršajna naloga u iznosu od 2.800 eura i podnijete su dvije krivične prijave.

“Takođe, tokom izvještajnog perioda šumarska inspekcija je izvršila ukupno 82 inspekcijska nadzora, pri čemu je utvrđeno 24 nepavilnosti. Izdata su 2 naloga o privremeno oduzetim sredstvima i predmetima i oduzeto je 9,40 m3 četinara i 34,12 m3 lišćara, bilo je i 7 ukazivanja, podnijete su 3 krivične prijave kao i 1 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka”, zaključuju iz UIP-a.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta