Podgorica je dobila novu ulicu radnog naziva Nova 4 kraj Ljubovića, a završene radove obišao je gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković sa saradnicima. Nova saobraćajnica nalazi se u zahvatu DUP-a „Zabjelo-Ljubović“. Gradonačelnik Vuković je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je važan infrastrukturni projekat uspješno realizovan zahvaljujući Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice.

„Nova saobraćajnica koja povezuje Ulicu Radosava Burića sa Ulicom Nova 2, koja se prostire uz zid gradskog grobja Čepurci, je vrlo važna saobraćajnica za koju vjerujemo da će rasteretiti saobraćaj na Zabjelu duž Ulice 27.marta i Ilije Plamenca. Ukupna dužina je preko 900 metara, a  vrijednost ovog projekta je 820.000 eura“, saopštio je Vuković i zahvalio direktoru Raičeviću i kolegama što su i ovaj posao završili kako treba i u rokovima, kao i partnerima iz kompanije Gradnja promet koji su kao i uvjek do sada svoj dio posla završili na najbolji mogući način.  

Završeni radovi su dio treće faze izgradnje saobraćajnice od objekta u kojem je smještena Ambasada Narodne Republike Kine, do Prilaza 1 u dužini od oko 340 metara.

Podsjećamo, u 2018. godini izgrađen je prvi dio saobraćajnice u dužini od oko 230 metara, od raskrsnice sa Ulicom Radosava Burića, do objekta u kojem je smještena Ambasada Narodne Republike Kine i rekonstruisan dio postojeće saobraćajnice koja kruži oko Brda Ljubović u dužini od oko 70 metara. U sklopu ovih radova, izgrađena je javna rasvjeta, vodovod, fekalna, atmosferska i tk kanalizacija, kao i armirano betonski zidovi sa ogradom na trotoaru uz objekte. 

Tokom 2020. godine, izgrađen je dio saobraćajnice, od Prilaza 1 do saobraćajnice radnog naziva Ulica Nova 2 u dužini od oko 270 metara, na kojoj je izgrađena ista infrastruktura kao i na I fazi i AB zidovi.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta