Foto: facebook

Povodom otvorenog pisma koje potpisuju 23 direktora osnovnih škola iz Podgorice, Danilovgrada i Tuzi, reagujući u znak podrške direktoru OŠ “Štampar Makarije” Novice Gačevića čija se odgovornost ispitivala zbog upitnika koji je proslijeđen učenicima/cama škole kojom rukovodi, reagovali su iz Zavoda za školstvo koji podsjećaju da je ministarstvo prosvjete još 2011. godine donijelo Uputstvo o kriterijumima i postupku davanja saglasnosti na programe i projekte nevladinih organizacija koje žele primjenjivati u školama.

“Ovo se uputstvo analogno primjenjuje u praksi i na pojedince. Članom 6 ovog Uputstva, predviđeno je da u postupku davanja saglasnosti na projekte i programe Ministarstvo može zatražiti: mišljenje odgovorne osobe u ustanovi u kojoj se planira realizacija aktivnosti; mišljenje relevantne stručne institucije iz obrazovno-vaspitnog sistema (Zavoda za školstvo, Centra za stručno obrazovanje, Ispitnog centra, Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva itd.) i druge institucije iz sistema javne uprave, u zavisnosti od vrste aktivnosti”, navode iz Zavoda za školstvo.

Podsježaju da je zakonom propisano je da Zavod za školstvo prati eksperimente i u saradnji sa ustanovom, radi na unapređivanju obrazovno-vaspitnog rada u ustanovama.

“Ciljevi osnovnog obrazovanja i vaspitanja ostvaruju se prema obrazovnom programu. Opštim dijelom javno važećeg obrazovnog programa za osnovno obrazovanie i vaspitanje predviđeno je da je cilj osnovnog obrazovanja i vaspitanja; razvijanje inkluzivne kulture kroz poštovanje različitosti u razvoju svakog učenika/ce; razvijanje građanskih i socijalnih kompetencija (participacija, građanski aktivizam, saradnja, timski rad i tolerancija); poznavanje ljudskih prava i prava djece i osposobljavanje za njihovo poštovanje i sprovođenje. Ovdje imamo potrebu da naglasimo da je lako uvidjeti da sadržaj ankete koja je sprovedena u JU OŠ “Štampar Makarije” ne korespondira sa ovim ciljevima”, navodi se u saopštenju.

Što se tiče pedagoškog aspekta, u Zavodu za školstvo smatraju neprimjerenim anketiranje djece na osnovu RWA skale – naučnog instrumenta za mjerenje autoritarnih crta ličnosti.

“Zavod za školstvo se i prethodno oglasio reagovanjem o ovom pitanju, laičku i stručnu javnost upoznao sa procedurama koje treba poštovati, apelovao na rukovodioce obrazovno-vaspitnih ustanova da učenike poštovanjem zakonskih propisa i procedura čuvaju od zloupotreba, a time i dostojanstvo izuzetno odgovornog posla koji obavljaju. Ovo oglašavanje nije kako potpisnici pisma insinuiraju stav pojedinca iz Zavoda za školstvo, već stav struke i Zavoda za školstvo kao institucije struke”, zaključuju se u reagovanju.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta