Foto: Screenshot YouTube

Crna Gora je, po osnovu dodjele dijela podmorskog kabla na korišćenje energetskim kompanijama, od početka godine prihodovala više od milion eura, saopšteno je Dnevnim novinama iz Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES).

Taj prihod, kako su dodali, prethodne godine je iznosio 4,52 miliona, što znači da je od ustupanja podmorskog kabla drugim zemljama ukupno zarađeno 5,53 miliona eura.

“Na granici sa Italijom, prihod po ovom osnovu u 2020. godini je iznosio 4.529.597 eura, dok je za prva tri mjeseca ove godine, na osnovu godišnje, mjesečnih i dnevnih aukcija za januar i februar, iznosio 1.001.828 eura”, precizirali su u CGES-u.

Komercijalna upotreba podmorskog kabla, kojim struja putuje između Crne Gore i Italije, počela je krajem decembra 2019. godine. Od tada, kako su kazali u CGES-u, sprovode se godišnje aukcije za dio kapaciteta, dok se alokacija preostalog dijela kapaciteta sprovodi na mjesečnim i dnevnim aukcijama.

“CGES ostvaruje prihode po osnovu dodjele prava na korišćenje, tj. alokacije, prekograničnog kapaciteta učesnicima na tržištu električne energije”, objasnili su u kompaniji.

Predstavnici CGES-a su naveli da na crnogorskom energetskom tržištu uglavnom učestvuju kompanije iz jugoistočne i centralne Evrope. Prema njihovim riječima, koristi od kabla imaju i energetska preduzeća iz sjeverne Evrope.

“Sve kompanije se u okviru svojih djelatnosti bave trgovinom, proizvodnjom električne energije i registrovane su kod Crnogorskog operatora tržišta električne energije. U zavisnosti od prava pristupa prekograničnim prenosnim kapacitetima, dobijenim na osnovu alokacija istih, registrovani učesnici na tržištu električne energije imaju pravo da svoje planove rada prijavljuju operatorima Crne Gore i Italije i tako realizuju prekogranične transakcije”, ukazali su u CGES-u.

Iz Italije u Crnu Goru do sada je preko kabla stiglo više od milion megavat-sati električne energije.

“Zaključno sa 29. martom, izvezeno je 2,65 miliona megavat-sati”, precizirali su u CGES-u.

Crna Gora je, kako su naglasili, puštanjem u rad podmorskog energetskog kabla, postala energetsko čvorište koje povezuje istočnu i zapadnu Evropu.

“Time su promijenjeni tokovi energije. Elektroenergetski sistem Crne Gore dobio je na stabilnosti, a napajanje potrošača je znatno sigurnije i kvalitetnije ne samo na primorju, već i na sjeveru države. To su samo neki od brojnih benefita koji su u ovom trenutku evidentni”, istakli su u CGES-u.

Vrijednost podmorskog kabla, kapaciteta 600 megavati, iznosi 127 miliona eura. CGES, po osnovu ugovora sa italijanskom kompanijom Terna, raspolaže sa 200 megavati.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta