Iako su za kontrolu projekta dionice autoputa Smokovac–Mateševo bili plaćeni strani konsultanti, dvije državne komisije i posebna poslovna jedinica Monteputa, koji su koštali najmanje 35 miliona eura, i članovi posebno formirane Jedinice za implementaciju projekta autoputa Bar–Boljare, koja je svojevremeno formirana pri Ministarstvu saobraćaja, imali su značajne koristi.

Podaci koje je Akcija za socijalnu pravdu (ASP) dobila od tog ministarstva, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pokazuju da je članovima Jedinice za implementaciju projekta auto-puta u periodu od 2015. godine, pa do kraja prošle godine, plaćeno preko 680 hiljada eura.

Prema prijavi zviždača ASP-u, “pravni osnov za formiranje Jedinice za implementaciju projekta auto-puta je indikativan, a to tijelo čini nekoliko zaposlenih u ministarstvu, koji se i inače bave saobraćajnim poslovima kao redovnim radnim zadacima, dok je svaki ministar ubacivao svoje privilegovane saradnike, od kojih neki nijesu imali nikakvog dodira sa ovom tematikom”.

Na osnovu prijave zviždača i dijela prikupljene dokumentacije, ASP će uputiti inicijativu Budžetskoj inspekciji za postupanje, kako bi se utvrdila zakonitost osnivanja Jedinice za implementaciju projekta, kao i zakonitost osnova za angažovana lica i samih isplata.

Ovo tim prije što na nivou Ministarstva postoji Direkcija za saobraćaj, čiji je redovan posao saobraćaj, a za realizaciju i kontrolu projekta pri Monteputu, čiji je vlasnik država, formirana je posebna Poslovna jedinica, čiji su zaposleni bili upravo plaćeni u vezi sa aktivnostima na ovom projektu. Takođe, plaćen je i strani konsultant, kao i dvije državne komisije (jedna za reviziju tehničke dokumentacije, a druga za tehnički pregled radova).

Iz Ministarstva saobraćaja ASP-u je saopšteno da je inicijativa za osnivanje Jedinice za implementaciju projekta auto-puta Bar–Boljare pokrenuta još prilikom pokušaja pokretanja koncesionog aranžmana, po uzoru na dobru međunarodnu praksu u cilju stvaranja preduslova za adekvatno praćenje kompleksnog infrastrukturnog projekta.

Koncesioni aranžman bio je aktuelan prije nego je tadašnja vlada odlučila da dionicu Smokovac–Mateševo gradi po ugovoru sa kineskom kompanijom China Road and Bridge Corporation (CRBC), na osnovu Fidic ugovora, čija su pravila zahtijevala da Vlada angažuje konsultanta za nadzor radova. Konsultant je bio francusko-italijanski konzorcijum Ingerop Conseil.

Podaci o isplatama

U informaciji dostavljenoj ASP dalje se navode podaci Službe za računovodstvo, finansije i javne nabavke Ministarstva saobraćaja o plaćenim iznosima za Jedinicu za implementaciju.
– U 2015. godini potrošeno je 50.000 eura, u 2016. godini 76.200 eura, godinu kasnije 77.600 eura, u 2018. godini 83.800 eura, u 2019. godini 77.000 eura, u 2020. godini (kovid godina) trošak je 83.110 eura, u 2021. godini 73.200 eura, u 2022. godini 79.200 eura, u 2023. godini 84.000 eura – precizirano je u podacima koje će ASP dostaviti Budžetskoj inspekciji.

Iz Ministarstva saobraćaja ASP-u su odgovorili da su sastav Jedinice za implementaciju sačinjavala angažovana lica različitih profila, a primjereno vrsti projekta i zadacima koji su se odnosili na koordinaciju svih uključenih subjekata, pregledanje izvještaja i informacija, koje sačinjavaju upravljač projektom (Monteput), nadzorni organ (konsultant) i izvođač radova (kineska kompanija CRBC u ovom slučaju).

Iako je ASP tražila da joj se dostave opisi za angažovanje i stručne reference za izbor angažovanih u Jedinici za implementaciju, iz Ministarstva saobraćaja to nijesu učinili, već navode da su aktivnosti bile i procjenjivanje mogućih rizika u realizaciji projekta auto-puta na osnovu informacija i preporuka dobijenih od drugih subjekata na projektu.

– I u skladu s tim predlaganje postupanja investitora (Vlada), pripremanje predloga odgovora na zahtjeve izvođača radova, nadzornog organa i upravljača projektom upućene ministarstvu i predloge za davanje eventualnih saglasnosti investitora, kojeg predstavlja Ministarstvo saobraćaja – navodi se u informaciji za ASP, koju potpisuje v.d. generalni direktor Miroslav Mašić, dok samo rješenje o pristupu informaciji potpisuje resorni ministar Filip Radulović.

Izvor: Dan

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta