Ilustracija

Prvog dana redovnih proljećnih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke koji se, usljed okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, održavaju u virtuelnom formatu, delegacija Crne Gore, koju su predvodili guverner CBCG Radoje Žugić i ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić, održala je sastanak sa visokim zvaničnicima MMF-a.

Tokom sastanka sa izvršnim direktorom MMF-a Paulom Hilbersom, Spajić i Žugić upoznali su sagovornika sa trenutnom makroekonomskom i finansijskom situacijom u Crnoj Gori na koju je pandemija Korona virusa snažno negativno uticala, kao i sa mjerama koje su Vlada i Centralna banka preduzele u cilju pružanja podrške privredi i stanovništvu.

Spajić je istakao da će od uspjeha ovogodišnje turističke sezone umnogome zavisiti oporavak ukupne privrede.

U tom smislu, „veoma je važno da Država pruži adekvatnu podršku turističkom sektoru za pripremu sezone, kao i da se ubrza započeta imunizacija stanovništva. Fiskalni stimulus i podrška privredi treba da budu nastavljeni i u drugom kvartalu ove godine, budući da je očuvanje radnih mjesta i kompanija u uslužnom i drugim sektorima, važnim za rast BDP-a, prioritet Vlade Crne Gore i u narednom periodu“, saopštio je Spajić.

Vlada Crne Gore je u januaru usvojila novi paket podrške privredi i građanima, vrijedan oko 165 miliona eura.

Spajić je zahvalio na tome što su predstavnici MMF-a pohvalili dosadašnje rezultate Vlade Crne Gore, uz ocjene da Crna Gora ide u dobrom pravcu.

Žugić je istakao da je CBCG implementirala sedam paketa mjera usmjerenih na ublažavanje posljedica pandemije, kroz čiju je realizaciju bankarski sektor „ustupio“ likvidnost stanovništvu i privredi.

„Pred nama je veoma izazovan period i sve buduće mjere, kao i dosadašnje, moraju biti pažljivo i oprezno koncipirane kako bi se sačuvala stabilnost finansijskog sektora, bez kojeg nema ekonomskog oporavka“, saopštio je Žugić.

Crna Gora je u grupi zemalja koje su izuzetno jako pogođene pandemijom“, istakao je direktor Hilbers i poručio da „prilikom definisanja novih mjera, morate biti veoma oprezni i voditi računa o njihovoj održivosti, kao i o adekvatnoj dužini njihovog trajanja“.

FOTO: pixabay.com

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta