Vlada je pokušajem usvajanja Odluke koja se tiče kriterijuma za državljanstvo i Zakona o registrima prebivališta i boravišta planirala ne samo da sprovede izborni i etnički inženjering, već je tim činom pokušala da naruši i rad u Odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu, kazala je Draginja Vuksanović Stanković, poslanica Socijaldemokratske partije Crne Gore SDP.

“Takav zaključak jasno proizilazi iz činjenice da je Odlukom o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbomu reformu jasno naznačeno da će se Odbor baviti pitanjima zakonskih rješenja prebivališta i boravišta, kao i samog državljanstva. Namjera da ova pitanja uredi iza leđa Odbora još je jedan u nizu primjera netransparentnog, neozbiljnog i štetnog pristupa ove Vlade, ovoga puta u veoma ozbiljnoj materiji izbornog zakonodavstva gdje postoji ionako visok stepen nepovjerenja između različitih političkih subjekata”, ističe poslanica SDP-a.

Nova vlast je, dodaje ona, zajedno sa opozicijom, formirala skupštinski odbor sa jasnim zadatkom bavljenja, između ostalog, i materijom prebivališta i državljanstva, a istovremeno je kroz Vladu ušla u proceduru usvajanja gotovih rješenja u ovoj oblasti, inače po svojoj sadržini veoma štetnih, opasnih i diskriminatornih, zbog čega su i imale za posljedicu opravdane proteste i revolt građana.

“Kada sve ovo uzmete u obzir pitanje je da li se radi o lošoj namjeri ili potpunoj pogubljenosti odnosno diletantizmu Vlade, ili je, što je najrealnije, u pitanju i jedno i drugo. Naravno, predstavnicima nove vlasti nije prvi put da jedno pričaju, drugo misle a treće rade, a da u konačnom važne teme tretiraju bez bilo kakvog dijaloga i konsultacija na što ih stalno podsjeća i EU . Čak je među njima samima toliki stepen “povjerenja” i međusobnog “poštovanja” da su i oni koji ih politički podržavaju frapirani tolikom količinom neozbiljnosti koju dnevno pokazuju”, ističe Vuksanović Stanković.

Poziva vlast da pokažu elementarnu ozbiljnost, da konačno odustane od unilateralnih rješenja u ovim osjetljivim oblastima i da se stvore uslovi da se o svemu  tome raspravlja na Odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu, onako kako je i predviđeno i planirano.

“Dakle, dijalogom na evropski način, a ne pravnim i institucionalnim nasiljem”, poručuje Vuksanović Stanković.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta