Četiri godine smo radili maksimalno posvećeno, s ciljem unapređenja kvaliteta života naših sugrađana. Izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi učinila je da taj mandat traje i nešto duže, poručio je gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković.

Gradonačelnik Vuković je podsjetio da je 31. jula 2018. godine zvanično preuzeo tu ulogu.

“Kako sve odluke donosimo zajedno, tako ćemo i o ovoj konsultovati predstavnike naših građana u Skupštini Glavnog grada. S tom namjerom, na dnevnom redu sjednice zakazane za 5. jul, naći će se tačka o mom reizboru”, naveo je Vuković na Fejsbuku, navodeći da vjeruje da ćemo nastaviti dalje, na putu transformacije naše Podgorice u istinski moderan evropski glavni grad.

PRATITE NAS

Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | PIB: 03328139 | Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

Dokumenta