FOTO: SDP

Izmjene Odluke o kriterijumima za sticanje crnogorskog državljanstva i najava izmjena Zakona o registru prebivališta i boravištva usvajaju se sa krajnjom namjerom i ciljem promjene strukture stanovništva i u funkciji su etničkog, političkog i izbornog inženjeringa, saopštio je generalni sekretar SDP-a Ivan Vujović ističući da se radi o čistoj političkoj kalkulaciji.

“Upozoravamo vlast da prepoznajemo jasnu političku namjeru ovih poduhvata i pozivamo ih da na ovaj način ne ulaze u veoma delikatnu materiju čije najavljeno rješavanje može imati nesagledive i neotklonjive posljedice po državne interese”, kazao je Vujović.

Prema njegovim riječima, svima je jasan krajnji cilj i da je sve motivisano prije svega promjenom nacionalne strukture stanovništva i uspostavljanja poželjnog biračkog spiska, što je odavno cilj antigrađanskih političkih struktura koji od Crne Gore žele stvoriti jednovjersku državu.

“Zato se i konstruišu rješenja koja u finalu treba da dovedu do kidanja veze sa Crnom Gorom značajnog broja ljudi koji pripadaju brojčano manjinskim narodima. GP URA, ukoliko drži do elementarnih programskih principa neće dozvoliti ovakvo igranje sa nacionalnim interesima, koje predstavlja po svojoj suštini udar na građanski i multivjerski karakter države”, istakao je Vujović.

Eventualno usvajanje ovih rješenja, dodaje, bio bi njihov doprinos realizaciji političke agende onih struktura koje kroz ovu vrstu inženjeringa žele da uruše temelje građanske države.

“Posebno je pitanje, sasvim opravdano, rješavanje statusa vezano za pitanje državljanstva određene veoma uske kategorije lica (spajanje porodica) ali je više nego prozirna namjera da se time pokušava zamaskirati prava politička namjera i cilj kreatora ovih rješenja”, rekao je Vujović.

Pitanje nelegalnog dvojnog državljanstva značajnog broja lica, naglašava, ovu vlast ne interesuje u smislu efektivnog rješavanja tog pitanja.

“Jasno je i svima zbog čega – i ovdje se naravno radi o političkom motivu i čistoj političkoj kalkulaciji. Ova Vlada, jasno je, želi da sprovede drugu etapu demografskog udara na Crnu Goru, nakon prve faze koju smo imali početkom 90-ih godina kada je značajno izmijenjena struktura stanovništva. Kako tada tako i danas to se radi na istoj političkoj, ideološkoj identitetskoj matrici”, zaključio je Vujović.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta