Vučeraković: Neefikasnost institucija ohrabruje nasilnike

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Povodom tragičnog nasilnog događaja koji se desio u našem gradu, u kome je život izgubila mlada ženska osoba, ujedno i majka troje maloljetne djece, izražavamo, s jedne strane žal što se takav brutalni zločin  dogodio i ostavio teške posledice na žrtvu i njenu porodicu i uznemirio javnost, a s druge strane i revolt što je po ko zna koji put sistem zakazao i očigledno ponovo ohrabrio nasilnike da vrše teška krivična djela na štetu članova porodice, odnosno porodične zajednice, kazala je predsjednica Foruma žena Socijaldemokrata Bar Jelena Vučeraković.

“Prebijanje na smrt žene i majke troje maloljetne djece, ukazuje na surovost, brutalnost i bezobzirnost nasilnika koji zaslužuje najstrožiju kaznu zatvora, sa čim će se nesumnjivo složiti svi akteri društvene scene u Baru i Crnoj Gori”, navodi Vučeraković.

Kako je istakla, i ovaj nemili događaj nas je uvjerio da je krajnje vrijeme da se nadležni organi i institucije počnu na ozbiljan i sveobuhvatan način baviti problemom nasilja u porodici, koje sve više uzima maha.

Potrebno je, navodi, pažljivo osmisliti znatno efikasnije preventivne mjere, s jedne strane, a s druge strane, neophodno je u odgovarajućem krivičnom (ili prekršajnom) postupku, izreći kazne srazmjerne težini učinjenog djela, s tim što bi u Krivičnom zakoniku trebalo propisati posebne, kvalifikovane oblike krivičnog djela – nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, u slučajevima kad je djelo izvršeno na svirep, bezobziran način ili iz niskih pobuda, na čemu će SD posebno insistirati.

“Takođe, neophodna je edukacija i jačanje kapaciteta centara za socijalni rad, policije, tužilaštva i drugih organa koji imaju nadležnost za postupanje u ovim slučajevima, kako bi došlo do njihovog sinhronizovanog djelovanja u cilju suzbijanja slučajeva nasilja u porodic”, istakla je predsjednica Foruma žena SD Bar Jelena Vučeraković.

VEZANE VIJESTI:

Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | PIB: 03328139 | Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | PIB: 03328139 | Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

© Gradski Portal 2021. - All rights reserved

Dokumenta