Gradski portal

Vrhovni sud: Vučković uručena Zlatna plaketa na međunarodnom naučnom skupu

Foto: Vrhovna sud

Foto: Vrhovni sud Crne Gore

Vršiteljka dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore dr Vesna Vučković, učestvovala je na XII Međunarodnom naučnom skupu „Nasilje – pojavni oblici i mogući načini prevencije “, koji je održan u Brčkom, Brčko Distrikt, 10. maja 2024. godine.

Iz Vrhovnog suda su saopštili da je na Naučnom skupu, u Plenarnom zasijedanju, predstavljen je koautorski rad prof. dr Vesne Vučković i prof. dr Branka Vučkovića, „Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, krivično pravni okvir “.

Kako navode u radu je ukazano na probleme nasilja u porodici kao pojavi koja je prisutna od zajedničkog života ljudi u svim društveno ekonomskim sistemima i koje je veoma teško iskorijeniti.

“Niko ne zaslužuje da trpi nasilje a njegove posljedice su dugoročno negativne ne samo po žrtvu nasilja, već za porodicu i društvo. Nasilje podrazmijeva kršenje osnovnog ljudskog prava i kao takvo predstavlja odgovornost i društva i države. Iako su nasilna ponašanja deifnisana većim borjem zakona i medjunarodnih konvencija, ono što zabrinjava jeste da broj izvršenih krivičnih djela ne opada. Zbog toga, ono treba da je pod stalnom „prismotrom“  i pred ovom pojavom ne smijemo zatvarati oči. Efikasna zaštita od nasilja je kompleksan i dugoročan zadatak i za to treba angažovati sve segmente društva uključujući brojne nevladine organizacije i uspostaviti koordinaciju i saradnju sa zdravstvenim ustanovama i centrima, policijom i pravosudnim organima u cilju rješavanja ovog negativnog društvenog problema.”, zaključuje se u radu.

Zlatna plaketa za doprinos razvoju krivičnog prava uručena je koautorima rada dr Vesni Vučković i akademiku dr Branku Vučkoviću, prof. emeritusu.

Međunarodni skup okupio je 200 učesnika iz  20 zemalja svijeta.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments

Najnovije