Gradski.me

Foto: Gradski.me

Vojska Crne Gore ima ukupno 1.944 pripadnika u aktivnom stanju, od toga – 229 oficira, 52 oficirke, 734 podoficira, 45 podoficirki, 523 vojnika po ugovoru i 364 civilna lica, od čega je 121 žena. To se navodi u odgovoru koji je objavljen na sajtu Ministarstva odbrane, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama.

Na komandnim dužnostima nalazi se 388 starješina i to 153 oficira i 235 podoficira. Ukupan broj žena u VCG je 11 odsto.

NOVI VOJNICI

Tokom 2024, prema najavama iz Ministarstva odbrane, biće primljeno još 100 novih vojnika po ugovoru o djelu. Istovremeno je za Ministarstvo odbrane Vlada usvojila novu sistematizaciju za ukupno 253 izvršioca. Za Vojsku je u ovoj godini planiran budžet na 42,2 miliona eura.

Predviđeno je i moguće kreditno zaduženje za nabavku opreme za odbranu, odnosno planira se iznos i do 160 miliona eura za kupovinu po dva patrolna broda i helikoptera. Budžet Ministarstva odbrane za 2024. projektovan je na 74.856.821 euro, što je za 7,4 miliona više nego što je bilo predviđeno za prošlu godinu. Od tog iznosa, za Vojsku Crne Gore namijenjena su 42,4 miliona eura ili oko 580.000 više nego za prošlu godinu.

Za funkcionisanje Vojske planiran je iznos od 38,3 miliona eura, od čega 23,6 miliona za bruto zarade. MO planira da u narednoj godini utroši oko 880.000 za naknade za stanovanje i odvojeni život pripadnika VCG, za prevoz 253.520, a za otpremnine 50.000 eura

Prema budžetu, za upravljanje i administraciju Ministarstva odbrane predviđeno je 7.396.928 eura, od čega za bruto zarade 5,37 miliona eura. Za naknade za stanovanje i odvojeni život planirano je 93.000 eura, a za prevoz 19.000.

Za gorivo je izdvojen iznos od 135.000 eura. Za funkcionisanje Vojske planiran je iznos od 38,3 miliona eura, od čega 23,6 miliona za bruto zarade.

MO planira da u narednoj godini utroši oko 880.000 za naknade za stanovanje i odvojeni život pripadnika VCG, za prevoz 253.520, a za otpremnine 50.000 eura. Za tekuće održavanje opreme planiran je izdatak od 2,28 miliona, za jednokratne socijalne pomoći 60.000 eura, a za otplatu obaveza iz prethodnog perioda 500.000 eura.

MEĐUNARODNA SARADNJA

Za potprogram „Međunarodna vojna saradnja“ namijenjen je iznos od oko milion eura, a za aktivnost Komande NATO 814.119 eura. Za obuke i vježbe u narednoj godini planirano je 1.326.954 eura.

Za opremanje, modernizaciju i infrastrukturu MO i Vojske Crne Gore u narednoj godini planirano je 17,9 miliona eura, od čega za VCG 16.772.877 eura. Nova oprema za VCG koštaće oko 14,5 miliona, a za MO 1,17 miliona eura. Transferi za jednokratne socijalne pomoći projektovani su na 70.000 eura, dok je za „ostale transfere pojedincima“ namijenjeno 420.000 eura.

Za multilateralnu saradnju projektovan je budžet od 1.062.182 eura. Za aktivnost „Predstavljanje Crne Gore u diplomatsko- konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama u oblasti odbrane“ namijenjeno je 1,84 miliona eura. Za zakup objekata u okviru te aktivnosti predviđen je iznos od 563.050 eura.

Za službena putovanja u okviru programa VCG, odnosno više potprograma i aktivnosti, planiran je iznos od oko 270.000 eura. Za operacije u kojima će naredne godine učestvovati pripadnici VCG izdvojena su 1,72 miliona eura, od čega za NATO operacije 1,41 milion eura. Za EU misije namijenjeno je 283.598 eura, a za učešće u UN misijama 24.786 eura.

Izvor: Pobjeda

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta