Vojinović: Ove godine punoljetstvo nezavisnosti proslavljamo u mnogo pravednijoj Crnoj Gori

Poslanica Demokrata u Skupštini Crne Gore, Anđela Vojinović smatra da ove godine punoljetsvo nezavisnosti proslavljamo u mnogo pravednijoj Crnoj Gori, u kojoj više nema nedodirljivih i privilegovanih.
Foto: Demokratska Crna Gora

Crna Gora danas obilježava Dan nezavisnosti kada je, na referendumu održanom 21. maja 2006. godine, izglasano da naša država treba da bude samostalna.

“Ove godine punoljetstvo nezavisnosti proslavljamo u mnogo pravednijoj Crnoj Gori, u kojoj više nema privilegovanih, u kojoj više nema nedodirljivih, u kojoj veća primanja više nijesu misaona imenica, u kojoj se više brine o onima koji su godinama zanemerivani – o djeci, porodici, penzionerima, radnicima”, kazala je Vojinović.

Prema njenim riječima, ove godine Dan nezavisnosti proslavljamo i u Crnoj Gori koja je pokazala da umije da čuva slobodu i pravdu za koje smo se, podsjeća ona, vjekovima borili.

“Proslavljamo ga u zemlji koja je nikad bliže cilju da postane sledeća članica EU, ponosna na svoju slavnu istoriju, građanski karakter i multietničko, mulitkonfesionalno i multikulturno nasleđe.

Da li je sve ovo dovoljno? Nije, jer uvijek može bolje i uvijek može i treba više. I zato ne smijemo stati, ali ni gubiti optimizam. Mnoge lekcije nam služe kao nauk za sadašnjost i budućnost, da ne dozvolimo sebi da ikada skrenemo sa onog puta koji vodi ka reformama, pravnoj državi, vladavini prava, demokratiji, poštovanju ljudskih prava, ekonomskoj stabilnosti i dobrobiti za svakog građanina i građanku Crne Gore”, ispričala je ona.

Odlučnost i politička volja za uspostavljanjem nezavisnih institucija nikad veća

Jedan od suštinskih izazova za Crnu Goru, primjećuje Vojinović, upravo je uspostavljanje nezavisnih institucija.

“Za ovih 18 godina, mogli smo svjedočiti ogromnim i neprihvatljivim političkim pritiscima na insitutucije sistema, najviše u okviru pravosuđa i bezbjednosnog sektora. Sveprožimajuća korupcija, na svim nivoima i sprega organizovanog kriminala sa najvišim policijskim i sistemskim funkcionerima koji su bili na čelu ključnih institucija u Crnoj Gori slabili su naše institucije, a time i Crnu Goru”, ocijenila je Vojinović.

Ona je mišljenja i da je odlučnost i politička volja za uspostavljanjem nezavisnih institucija ove godina nikad veća.

“O tome najbolje svjedoče hapšenja u prethodnom periodu. I ta naša odlučnost u suzbijanju ovih zala odražava i našu želju za pravednijom i prosperitetnijom budućnošću za sve nas u Crnoj Gori. Iako, priznajem, taj proces nije nimalo jednostavan i ne može ići baš brzo i bezbolno”, napominje ona.

Kada je riječ o međunarodnim zbivanjima koja, prije ili kasnije, uvijek nađu način da se reflektuju i odraze na naše društvo, Vojinović priznaje da je teško neutralisati i eliminisati razne uticaje.

“U kontekstu međunarodnih zbivanja, teško je potpuno eliminisati spoljne uticaje, jer je svijet odavno globalno selo. Što se desi na jednoj strani, brzo se prelije na sve ostale. Međutim, ključ za očuvanje suverenosti naših institucija leži u jačanju demokratskih procesa, transparentnosti i odgovornosti. Potrebna je odlučna, ali zajednička, borba protiv korupcije i kriminala, uz kontinuirano unapređenje kapaciteta naših institucija, kako bismo bili otporni na spoljne pritiske i mogli donositi odluke koje su u najboljem interesu našeg društva i države”, rekla je Vojinović u intervjuu za PRESS.

Jedan od prioriteta je i obezbijediti jednakost svih pred zakonom

Ona poručuje da, u narednom periodu, prioritetno treba raditi na neutralisanju svega što ugrožava stabilnost naših institucija.

“Prioritetno treba raditi na ukljanjanju svakog ogranka kriminalno – koruptivne mreže koji onemogućaju stabilnost naših institucija i države, jer nam bez toga nema društvenog napretka, ali ni ulaska u EU. Potrebno je obezbijediti jednakost svih pred zakonom, bez obzira na njihov položaj ili moć. Stvarati društvo jednakih šansi, bez diskriminacije i nasilja, u kojem će što više mladih i žena biti politički aktivno i na pozicijama odlučivanja”, istakla je ona.

Vojinović naglašava i da je potrebno posebnu pažnju posvetiti ekonomskom i privrednom razvoju Crne Gore.

“Neophodno je stvoriti održivi ekonomski i privredni razvoj, veća ulaganja u obrazovni sistem i obrazovanje, efikasniji i svima dostupan zdravstveni sistem, očuvanje kulturnog identiteta, razvoj demokratske političke kulture i afirmaciju duha tolerancije, a sve to kako bismo omogućili našim ljudima da ostaju ovdje, da ovdje žive, studiraju, rade i da ovdje prepoznaju svoju budućnost. Jer nam uzalud svaki institucionalni napredak i sve reforme, ako dozvolimo da nam stanovništvo, kao srž svake države i svakog sistema, sve više odlazi iz Crne Gore”, napominje Vojinović.

Njena praznična poruka bila je:

“Najbolje se pamte poruke u stihovima, a možda su najprigodniji stihovi Ljubivoja Ršumovića: ‘Domovina se brani lepotom, i čašću i znanjem, domovina se brani životom, i lepim vaspitanjem’. I samo na ovaj način možemo graditi prosperitetniju, bolju budućnost u Crnoj Gori, očuvati slobodarsku tradiciju i dostojanstvo, čestitost i integritet kojim se dičimo”, zaključila je poslanica Demokratske Crne Gore Anđela Vojinović.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments