Search
Close this search box.

IATA Lista

Voće koje je zabranjeno nositi ako putujete avionom

Postoji nekoliko zabranjenih supstanci sa kojima je putnicima zabranjen ulazak u avion uključujući i određeno voće.
Foto: Pixabay

Putnici se upozoravaju na određeno voće koje je strogo zabranjeno u avionima. Zabranjeno je pakovanje voća u svoj prtljag zbog mogućnosti da se „spontano zapali“.

Prema najnovijoj listi zabranjenih artikala za letove Međunarodne asocijacije za vazdušni transport, određena hrana je uključena. To može biti iznenađenje, ali kokosov orah može predstavljati opasnost po zdravlje i bezbjednost, piše Express.co.uk.

Dok je putnicima dozvoljeno da spakuju cio kokosov orah i u ručni i u čekirani prtljag, probleme izaziva sušeni kokos, koji se zove kopra.

„Meso“ kokosa sadrži mnogo ulja, što ga čini veoma zapaljivim i potencijalnim rizikom od požara. Nije dozvoljeno ni u ručnom ni u čekiranom prtljagu.

Kao takav, većina avio-kompanija ga je zabranila zbog rizika od požara koji predstavlja. Jedini izuzetak od ovog pravila se odnosi na maloprodajne proizvode od kokosa.

IATA kategoriše sušeni kokos kao opasan proizvod klase IV, označavajući ga kao zapaljivu čvrstu materiju. Kopra je klasifikovana kao sklona spontanom zagrijevanju u normalnim uslovima koji se javljaju tokom vazdušnog transporta.

Sušeni kokos je toliko zapaljiv da dijeli društvo sa predmetima kao što su šibice, upaljači, metalni prah i natrijumove baterije na IATA listi opasnih materija.

U saopštenju na veb stranici IATA-e stoji: „IATA blisko sarađuje sa lokalnim vlastima i ICAO-om u razvoju propisa. Na ovaj način obezbjeđujemo da pravila i smjernice o transportu opasnih materija budu efikasne i operativno praktične.

Priručnik IATA o opasnim robama (DGR) je globalna referenca za transport opasnih materija vazdušnim putem i jedini standard koji priznaju aviokompanije.

Uprava za civilno vazduhoplovstvo uvrstila je lako zapaljivo kokosovo meso među supstance koje je zabranjeno nositi u ručnom prtljagu.

Srećom, do sada nije bilo izvještaja da je neki kokosov orah eksplodirao u avionu.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments