Vlada iz rezerve izdvaja još 18 miliona za patrolne brodove

Vlada Crna Gora donijela je odluku da izdvoji dodatnih 17,9 milionaeura za dva patrolna broda za potrebe Vojske Crne Gore.

„Zakonom o budžetu Crne Gore za 2024. godinu u članu 14 pod tačkom 19 definisano je sljedeće ,,Zaduženje za finansiranja nabavke opreme i sredstava, a za potrebe Vojske Crne Gore koja se odnosi na dva srednja patrolna broda dužine 55-70m, za koje će se kreditor utvrditi tokom godine, u iznosu do 120 miliona eura”. Nakon istraživanja tržišta, te promjene cijena vojne opreme usljed aktuelnih dešavanja u područjima zahvaćenim ratnim sukobima, došlo je do promjena u ponudama potencijalnih dobavljača“, istakli su oni. 

Objektivna je procjena, kažu, da će cijena biti uvećana.

„Objektivna procjena je da će cijena dva patrolna broda, koji po karakteristikama zadovoljavaju u potpunosti potrebe Vojske Crne Gore u dužem vremenskom periodu, biti uvećana za do 15 odsto u odnosu na sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2024.godine, tj. za dodatnih 17.895.000,00 eura. Ovo uvećanje cijena uključuje troškove finansiranja (kamatu), za koju uslove i način otplate definiše Ministarstvo finansija”, navodi se u Informaciji. Kako se dodaje, imajući u vidu da sredstva za predmetnu namjenu nisu planirana u dovoljnom iznosu Zakonom o budžetu za 2024. godinu (,,SI.list CG” br. 124/23) kod Ministarstva finansija, shodno članu 43 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, a imajući u vidu povećanje cijena na tržištu, potrebno je da Vlada Crne Gore da saglasnost za korišćenje sredstava tekuće rezerve u iznosu od 17.895.000,00 eura“, dodali su oni.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments