nadnaslov

Vlada formira još jedan ekspertski tim

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Vlada će formirati još jedno radno tijelo, i to za praćenje ralizacije infrastrukturnih projekata koji će biti finansirani iz kapitalnog budžeta.

Na predlog Ministarstva kapitalnih investicija biće formiran „nezavisni ekspertski tim za preispitivanje pripreme i realizacije projekata“, koji nose posebnu vrijednost i kompleksnost pa je neophodno da budu temeljno praćeni „uz maksimalno uvažavanje stručnih mišljenja, stavova i preporuka“.

Ovu odluku Vlada temelji na analizi Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) iz 2020. godine, u kojoj se navodi da treba „unaprijediti metodologiju za identifikaciju, izbor, prioritetizaciju i implementaciju projekata“, te stavu Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) da se kriterijume i indikatore za odabir projekata revidiraju eksterni eksperti.

„Vlada je zaključila da ovi razlozi nameću potrebu formiranja multidisciplinarnog tima sastavljenog od referentnih stručnjaka iz pojedinih oblasti, koji bi izvršili nezavisnu ekspertsku reviziju kapitalnih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i na bazi toga definisali set preporuka za postupanje u cilju izbjegavanja odnosno smanjenja mogućnosti pojave određenih rizika kod budućih realizacija drugih kapitalnih infrastrukturnih projekata slične vrste, značaja i kompleksnosti, u skladu sa dobrom međunarodnom praksom i u cilju najbolje zaštite interesa Crne Gore“, navodi se u obrazloženju formiranja još jednog tijela pod okriljem Vlade, koji ponovo ima ekspertski predznak.

Vlada će naknadno utvrditi projekte koje će nezavisni ekspertski moći da analiziraju, zatim sastav tima i visinu naknade za njegove članove.

Posljednje:

VEZANE VIJESTI

POSLJEDNJE:

VEZANE VIJESTI:

Dokumenta