Više od polovine budžeta Podgorice opredijeljeno za kapitalne projekte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Sekretarijat za finansije Glavnog grada održao je danas centralnu javnu raspravu o Nacrtu Odluke o budžetu Glavnog grada za 2022. koji je stavljen na javnu raspravu 15. novembra u trajanju od 15 dana.

Sekretarka Snežana Popović izvijestila je prisutne da je Nacrt Odluke o budžetu Glavnog grada za 2022. godinu planiran u iznosu od 93.922.000,00 € odnosno 465.000,00 više u odnosu na Odluku o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2021.

“Nacrt budžeta je urađen u skladu sa važećim zakonskim propisima, ispoštovana su fiskalna pravila predviđena zakonom, a isti je kreiran u saradnji sa građanima. Naime, u  poslednja dva mjeseca obišli smo mjesne zajednice u širem gradskom jezgru, kako bi u neposrednom kontaktu sa građanima sagledali probleme i zajedno utvrdili prioritete i projekte koji bi trebalo da se nađu u Budžetu za narednu godinu”, kazala je sekretarka Popović i istakla da u strukturi ukupnih primitaka najveće učešće imaju sopstveni prihodi u iznosu od 49.710.000,00€ ili 52,93%.

U strukturi ukupnih rashoda za 2022. godinu, kapitalni izdaci učestvuju sa  53,35 %, što je pokazatelj da je Glavni grad i ovoga puta dao prioritet razvoju u odnosu na tekuće potrošnju.

Neke od najznačajnijih kapitalnih investicija u 2022. godini su Postrojenje za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici, izgradnja saobraćajnica i mostova, odnosno ulaganje u saobraćajnu infrastrukturu, modernizacija javnog prevoza i kupovina novih autobusa, uređivanje i opremanje lokacija, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete, uređenje zelenih površina, dječjih igrališta i ugradnju hidrosistema. Između ostalog, izdvojena su značajna sredstva za izgradnju višenajmjenskih objekata, kao i sredstva za Projekat poboljšanja uslova stanovanja. 

“Kada su u pitanju gradske finansije, njihova osnovna karakteristika jeste stabilnost. Stabilne finansije znače da svoje poslovanje grad najvećim dijelom finansira iz sopstvenih izvora, a budžet grada predstavlja razvojni budžet, jer se najviše sredstava usmjerava upravo na kapitalne projekte odnosno razvoj grada”, zaključila je Popović.

Posljednje:

VEZANE VIJESTI

POSLJEDNJE:

VEZANE VIJESTI:

Dokumenta