Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

“Crna Gora stoji, stagniramo, nazadujemo, a blokadu su izazvale one strukture koje su od građana, nakon koalicionih sporazuma, dobile mandate da upravljaju ovom državom. Dobili smo obećanje da će to biti bolje od prethodne vlasti, ali ne vidimo da je to tako”

PRATITE NAS

Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | PIB: 03328139 | Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

Dokumenta