Izvor: regionalnivodovod.me

Foto: Regionalni vodovod

Izgradnjom novog cjevovoda od Lastve Grbaljske do Tivta, koji je dio izgradnje novog bulevara od Jaza do Tivta povećaće se kapacitet regionalnog vodovodnog sistema za distribuciju dodatne količine vode za opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi sa trenutnih 330 litara u sekundi na 750 litara u sekundi.

To se navodi u saopštenju DOO “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” Budva nakon održane sjednice Odbora direktora na kojoj je usvojen Godišnji izvještaj o radu preduzeća za 2023. godinu.

Kako se navodi u saopštenju kompanije, u Izvještaju je istaknuto da je početkom 2023. godine, kroz donošenje odgovarajućih odluka i zaključaka, kao i kroz intenzivne pregovore i saradnju sa Vladom Crne Gore, resornim ministarstvom i nevladinim sektorom, Odbor direktora direktno učestvovao u aktivnostima na zaustavljanju eksploatacije šljunka i pijeska i odlaganja otpada u koritu rijeke Morače, u II zoni sanitarne zaštite.

“Kroz saradnju sa relevantnim institucijama i vladinim tijelima, Odbor direktora aktivno je učestvovao u razvoju i sprovođenju strategija i politika zaštite životne sredine u koritu rijeke Morače, a sve sa ciljem očuvanja prirodnih resursa. Angažovanje predstavlja primjer odgovornog korporativnog upravljanja i posvećenosti važnim društvenim pitanjima koja direktno utiču na društvenu zajednicu i okolinu”, navodi se u saopštenju.

Kažu i da je Odbor direktora sproveo analizu od strateškog značaja za Društvo u oblasti tekućeg poslovanja i, kako su naveli, doprinio uspješnom rješavanju svih prepreka, čime je poslovanje Društva dovedeno na visok nivo.

“Posvećenost Odbora direktora analizi poslovanja, pronalaženju efikasnih rješenja i donošenju ključnih odluka rezultiralo je finansijskom stabilnošću Društva”, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije navode i da ostvarena dobit od 1.200.000 eura svjedoči o efikasnosti i uspješnosti rada Odbora direktora, kao i o njegovoj sposobnosti da postigne poslovne ciljeve i obezbijedi prosperitet Društva.

“Odbor direktora je tokom 2023. godine ostvario efikasno unutrašnje poslovanje i uspješno sprovodio koordinaciju razvojnih projekata Društva. Svoje aktivnosti je usmjeravao na iznalaženje najboljih rješenja koja su dovela do unaprjeđenja funkcionisanja i postizanja održivog razvoja Društva. Zahvaljujući odlukama i mjerama koje je sproveo Odbor direktora, postignut je značajan napredak u poboljšanju vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja, doprino je smanjenju rizika od nestašica vode i osiguravanju dugoročne održivosti vodovodnog sistema. Angažman i posvećenost su doprinijeli stvaranju efikasnih rješenja i ostvarivanju pozitivnih rezultata. Odbor direktora preduzimao je korake i donosio odluke koje su omogućile uspješnu izgradnju privremene brane u koritu rijeke Morače, što je rezultiralo povećanjem izdašnosti izvorišta ‘Bolje Sestre'”, navodi se u saopštenju DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ nakon održane sjednice Odbora direktora.

Odluka da angažuje konsultante za istraživanje i izradu idejnih rešenja filterskog postrojenja za prečišćavanje jezerske vode kapaciteta 500 litara u sekundi, kako su kazali, imao je za cilj implementaciju postrojenja koje će obezbijediti dodatnu količinu vode.

“Ovaj napor u istraživanju idejnih rješenja za filtersko postrojenje pokazuje posvećenost Odbora direktora stabilizaciji i unapređenju regionalnog vodovodnog sistema kako bi se osiguralo adekvatno snabdijevanje vodom Crnogorskog primorja. Pokrenute su aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje likvidnosti Društva kroz pokretanje izmjena i dopuna Zakona o regionalnom vodosnabdijevanju. Konkretno, predloženo je uvođenje posebne naknade na investicije koje se realizuju na Crnogorskom primorju, a koje bi se naplaćivale od hotela sa kategorijama 4_i_5_. Takođe, predloženo je produženje perioda naplate te naknade do 2034. godine, odnosno sve dok obaveze Društva po pitanju izmirenja kredita ne budu u potpunosti realizovane”, navodi se u saopštenju.

Ove aktivnosti u kompnaiji smatraju važnim za finansijsku stabilnost Društva jer kako su kazali, omogućavaju adekvatno planiranje budućih investicija i poslovanja.

Napominju da su intenzivirane aktivnosti na realizaciji druge faze sistema kroz završetak izgradnje novog cjevovoda od prekidne komore “Prijevor” do Lastve Grbaljske.

“Odbor direktora je aktivan učesnik u koordinaciji aktivnosti na izgradnji novog cjevovoda na potezu Lastva Grbaljska – Tivat, koji je dio izgradnje novog bulevara od Jaza do Tivta. Ovim projektom će se povećati kapacitet regionalnog vodovodnog sistema za distribuciju dodatne količine vode za opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi sa trenutnih 330 litara u sekundi na 750 litara u sekundi”, navodi se u saopštenju.

Odbor direktora je, kako se dodaje, donio odluke za realizaciju projekata usmjerenih na naučna istraživanja sa ciljem utvrđivanja uzroka pada izdašnosti izvorišta “Bolje Sestre” i pronalaženja rješenja koja će doprineti zaustavljanju tog pada, odnosno poboljšanju izdašnosti izvorišta „Bolje Sestre“.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta