Sa sjednice Vlade

Vlada je utvrdila Predlog izmjena Zakona o informacionoj bezbjednosti, koje će obezbijediti punu zaštitu od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu.

“Cilj predloženih izmjena je usklađivanje sa Zakonom o tajnosti podataka kojim je propisana nadležnost organizacione jedinice organa uprave nadležnog za zaštitu tajnih podataka (CIRT) da koordinira prevenciju i zaštitu od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema organa i pravnih i fizičkih lica, kao i mjere koje CIRT preduzima”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da će izmjene Zakona o informacionoj bezbjednosti, osim normativne usklađenosti, obezbijediti punu zaštitu od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu kao i od drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema organa i pravnih i fizičkih lica prepoznatih odredbama Zakona, što će doprinijeti jačanu informacione bezbjednosti.

“Vlada je dala saglasnost Opštini Herceg Novi za podizanje spomen-obilježja, davanjem naziva ulici, po imenu Gordane Bogojević Kovačević, istaknute ličnosti – košarkašice, kao i postavljanje spomen-biste Stevanu Raičkoviću, istaknutom književniku, prije isteka zakonskog roka. Utvrđen je i pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata Vlade”, kaže se u saopštenju.

FOTO:Gov.me

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta