NAJNOVIJE

Prevencija je ključni element u očuvanju zdravlja djece i neophodno je usmjeriti napore ka očuvanju i unaprijeđenju njihovog blagostanja, poručeno je u Deklaraciji nacionalnih pedijatrijskih organizacija zemalja Jugoistočne Europe o pravcima razvoja preventivne pedijatrije na Jugoistoku Europe. Deklaracija sa preporukama Vladama regiona usvojena je na trećem Kongresu primjenjene pedijatrije koji je proteklog vikenda održan u Budvi.

” Nekoliko stotina eminentnih učesnika i predavača iz zemalja regiona ali i Evrope, okupilo se u budvanskom hotelu Splendid da kroz tridesetak naučnih tema, desetine predavanja i prezentacija, sagledaju novu realnost preventivne pedijatrije. Ta nova realnost pretočena je u preporuke Vladama regiona. Uvažavajući specifičnost svake od zemalja, oni koji brinu o zdravlju djece smatraju da im je najpotrebnije osigurati zaštitu od  bilo kakvog nasilja “, navode u saopštenju.

Vlade, navode pedijatri u svojoj Deklaraciji, treba da rade na jačanju primarne zdravstvene zaštite, unaprijeđenju imunizacije najmlađih, podsticanju rane dijagnostika i intervencija u razvojnim poremećajima i rijetkim bolestima kod djece, promociji zdravih stilova života, edukaciji roditelja i staratelja  i razmjeni najboljih praksi.

Predsjednici nacionalnih pedijatrijskih organizacija zemalja jugoistočne evrope, potpisnici Deklaracije, pozvali su Vlade zemalja regiona da osiguraju sprovođenje upućenih im preporuka kroz adekvatno finansiranje i resurse za preventivnu pedijatriju.

„Ovom deklaracijom pozivamo Vlade zemalja Jugoistočne Europe da podrže ove preporuke i prepoznaju važnost razvoja preventivne pedijatrije za zdravlje i dobrobit djece u našem regionu. Kroz zajedničke napore i saradnju, možemo ostvariti pozitivne promjene i stvoriti zdraviju budućnost za našu djecu.“ poručili su pedijatri regiona okupljeni na kongresu u Budvi.

Treći kongres primjenjene pedijatrije pedijatrije Crne Gore sa međunarodnim učešćem u Budvi okupio je  preko 400 eminentnih učesnika iz Crne Gore kao i iz 16 zemalja regiona jugoistične Evrope, i ostalih evropskih zemalja.

Kroz brojna predavanja, radionice, panele i sponzorisana predavanja, stručnjaci iz različitih oblasti preventive i zdravstvene zaštite djece predstavili su najnovija inovativna naučna saznanja i aktuelnosti koje su povezane s preventivnom pedijatrijskom medicinom kao naukom, pedijatrijskom medicinom kao praktičnom naukom u dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji djece, ali i pedijatrijskom medicinom sa srodnim naukama koje omogućavaju zdravo i srećno djetinjstvo, rast i razvoj kao i zaštitu prava i položaja djece i mladih u savremenom društvu i održivom razvoju.

Treći Kongres preventivne pedijatrije Crne Gore sa međunarodnim učešćem organizovala je Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore  i Međunarodno udruženja pedijatara. Kongres je održan pod pokroviteljstvom Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i akreditovan od strane Ljekarske komore Crne Gore.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta