Foto: Vlada Crne Gore

Vladina delegacija predvođena potpredsjenikom Srđanom Pavićevićem i ministriom zdravlja Vojislavom Šimunom u trodnevnoj je posjeti Italiji. Cilj je uspostavljanje direktnih, otvorenih kanala stalne komunikacije sa Republikom Italijom u oblastima zdravlja, turizma, trgovine, poljoprivrede, umjetnosti…

Predstavnici Vlade sastali su se sa italijanskim ministrom zdravlja sa kojim je razgovarano o mogućnostima za unaprijeđenje i poboljšanje crnogorskog zdravstvenog sistema kroz saradnju sa najreferentnijim zdravstvenim ustanovama u toj zemlji, kao i o mogućoj saradnji i podršci Italije u realizaciji ključnih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori.

Kako navode u saopštenju, delegacija je nakon sastanka sa ministrom, posjetila univerzitetsku kliniku Mejer u regiji Toskana koja je visoko specijalizovana pedijatrijska ustanova i nacionalni referentni centar za pedijatriju najveće kompleksnosti.

“Obilazak klinike je organizovan u pratnji direktorke Centra za globalno zdravlje i međunarodnu saradnju Marije Jose Kaldes. Klinika Mejer je istovremeno i Centar globalnog zdravlja, integrisana sa Univerzitetom u Firenci, a odlikuje se naučno-istraživačkim aktivnostima, liječenjem i rehabilitacijom djece i mladih do njihove punoljetnosti. Crnogorska delegacija je bila posebno impresionirana organizacijom i uvezanošću sistema pružanja najvišeg nivoa medicinske njege i usluga prijema za mlade pacijente i njihove porodice”, naglašavaju u saopštenju.

Nakon toga je uslijedio niz sastanaka sa najvišim zvaničnicima regije Toskana u pratnji našeg počasnog konzula Alesandra Đanantia.

Pavićević se sreo sa predsjednikom Regionalnog parlamenta Toskane Antoniom Mazeom.

“U otvorenom i konstruktivnom razgovoru sagovornici su se usaglasili da postoji dovoljno mogućnosti za intenziviranje odnosa Toskane i Crne Gore s posebnim osvrtom na sektore trgovine, turizma, industrije, umjetnosti i kulture. Sastanku se pridružio i regionalni savjetnik za ekonomiju, proizvodne aktivnosti, kreditnu politiku i turizam, Leonarda Marasa s kojim su razmatrani novi oblici saradnje između Regije Toskane i Crne Gore s posebnim osvrtom na turizam. Na predlog domaćina, predsjednika Regionalnog parlamenta Toskane, Pavićević se obratio parlamentu Toskane. U obraćanju se prisjetio svoje prošlosti kao studenta medicine i hirurgije u Italiji za koju ga vezuju brojne prijatne uspomene i snažne veze, što ga je i preporučilo za poziciju vladinog izaslanika za saradnju Crne Gore sa Italijom na kojoj će intenzivno raditi u narednom periodu. S tom namjerom je organizovana i ova, vrlo sadržajna i sveobuhvatna – prva posjeta”, navode u saopštenju.

Na sastanaku sa potpredsjednicom regionalne Vlade i ministarkom poljoprivrede Regije Toskana, Stefaniom Sakardi, sagledani modaliteti jačanja saradnje između regije Toskana i Crne Gore u oblasti poljoprivrede i u tom smislu naglašena je otvorenost italijanske strane za razmijenu znanja i iskustva između proizvođača. Takođe su prezentovane mogućnosti razvoja agroturizma kao posebno razvijene grane u Toskani.

Tokom sastanaka sa Franćeskom Tapinasijem, predsjednikom Agencije za investicije regije Toskana, predstavljeni su modeli promocije turizma u regiji Toskana, kao i okviri saradnje s drugim državama na Mediteranu i Evropi. U tom kontekstu su razmotreni modaliteti saradnje i turističke razmjene Toskane i Crne Gore koji se temelje na savremenoj ponudi i potražnji.

Sastanak sa regionalnom ministarkom za međunarodne odnose Alesandrom Nardini bio je posvećen razgovorima o univerzitetskoj saradnji. Predočena je mogućnost tematskih sastanaka koji bi imali za cilj unapređenje saradnje s visokoškolskim institucijama u Crnoj Gori, a posebno s ciljem razmjene studenata i primjene evropskih standarda u sistem visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Posjeta je zaključena sastankom Pavićevića sa predsjednikom Regije Toskana Eugenijom Đanijem.

“U srdačnom i otvorenom razgovoru su sumirani utisci i jasno identifikovane prioritetne oblasti za saradnju između dvije zemlje. Sagovornici su se u potpunosti složili da nas povezuju zajedničke vrijednosti oličene u mediteranskoj kulturi i ljepoti življenja, što Toskanu i Crnu Goru čini prepoznatljivim destinacijama u svijetu i prirodnim partnerima na Mediteranu. Kao što je već rečeno, cilj ove trodnevne posjete je uspostavljanje direktnih, otvorenih kanala stalne komunikacije sa Republikom Italijom (kao osnivačem EU), koja pruža snažnu podršku proširenju Evropske unije, izgradnja strateškog partnerstva na putu ka članstvu Crne Gore u EU, što je glavni spoljnopolitički prioretet Vlade Crne Gore, kao i saradnja i podrška Republike Italije u realizaciji ključnih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na oblast rada, obrazovanja, zdravstva i socijalne poltike”, navode u saopštenju.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta