Foto: Crveni krst Cetinje
U okviru projekta “Podrškom do samostalnijeg života lica sa invaliditetom”, koji Crveni krst Cetinje realizuje već šest mjeseci, održan je Okrugli sto na temu unapređenja postojećih usluga za osobe sa invaliditetom i sagledavanja kapaciteta za uvođenje inovativnih usluga na nivou lokalne zajednice.

“Uz predstavljanje analize dostupnih usluga licima sa invaliditetom i rezultata istraživanja sprovedenog u periodu oktobar – decembar 2023. godine, predstavnike ustanova socijalne zaštite, lokalne samouprave i organizacija civilnog društva, konsultant Goran Kuševija upoznao je sa problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom na Cetinju a koji bi značajno mogli biti ublaženi uspostvaljanjem usluge „Pomoć u kući””, saopšteno je iz Crvenog krsta Cetinje.

Dodaju da imajući u vidu da su direktni korisnici pomenute usluge lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama i teškoćama u razvoju, Kuševija je nagasio da bi njeno uspostavljanje u Prijestonici Cetinje doprinijelo boljem kvalitetu života ciljne grupe, podržavajući njihov ostanak u društvenoj zajednici, podstičući korišćenje očuvanih potencijala, te razvijajući i unapređujući vještine važne za svakodnevni život u skladu sa njihovim potrebama.

“Učesnici Okruglog stola imali su priliku da od Svetlane Martinović, predstavnice JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom čuju iskustva iz svakodnevnog rada ove ustanove a sa mjerama iprogramima koje Zavod za zapošljavanje Crne Gore sprovodi naplanu povećanja zaposlenosti osoba sa invaliditetom, prisutne je upoznala Jelena Radoičić, šefica Biroa rada Cetinje. Diskutujući o svim aspektima teme Okruglog stola, učesnici suse složili da je polazna tačka unapređenja položaja osoba sa invaliditetom multisektorski pristup svih aktera na lokalnom nivou a podvučeni su i problemi nedostupnosti brojnih socijalnih usluga za osoba sa ruralnog područja te posebna ugroženost osoba sa mentalnim invaliditetima uslijed njihove izloženosti stigmatizaciji u društvu”, navodi se u saopštenju.

Okrugli sto, kao aktivnost uspostavljanja i jačanja dijaloga između aktera iz oblasti socijalne zaštite na loklanom nivou, dio je projekta „Podrškom do samostalnijeg života lica sa invaliditetom“ podržanog kroz program „Podržani=Osnaženi” (FSTP-For Support To emPowerment) koji realizuje Fond za aktivno građanstvo – fAKT, u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica” iz Hrvatske, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta