NAJNOVIJE

Foto: Pixabay

U izvještaju Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju za prošlu godinu ističe se da u kaznenoj politici Osnovnog suda tog grada dominira uslovna osuda i da se nerijetko uslovna kazna izriče i višestrukim povratnicima, pišu Dnevne novine.

Kako se navodi u Izvještaju za 2020. godinu, od ukupnog broja osuđujućih presuda protiv 166 lica, protiv 59 lica izrečena zatvorska kazna, protiv 92 lica izrečena uslovna osuda, protiv 11 lica kazna rada u javnom interesu i protiv četiri lica novčane kazne.

“To ukazuje je da 55,42 odsto ukupno izrečenih presuda uslovno. Nije rijedak slučaj da se uslovne osude izriču i višestrukim povratnicima. Nezadovoljni takvom kaznenom politikom, prvenstveno zbog broja uslovnih osuda i nekoliko oslobađajućih presuda Osnovnog suda, ovo tužilaštvo je izjavilo žalbe na presude protiv 27 lica ili 16,27 odsto od ukupnog broja presuda. Uz neriješene žalbe protiv dva lica iz prethodne 2019. godine, u izvještajnoj godini bilo je u radu žalbi ukupno protiv 29 lica. Povremeno neujednačenoj i nedosljednoj kaznenoj politici i nepredvidivim odlukama Osnovnog suda nerijetko doprinosi Viši sud svojom nekonzistentnom kaznenom politikom”, navodi se u Izvještaju.

Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju prošle godine zbog sumnje da su počinili krivična djela prijavljeno je 488 osoba, od koji je 101 osumnjičena za krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti.

Kako se ističe u izvještaju za krivična djela protiv životne sredine i uređenje, podnijeto je prijava protiv 60 lica, zatim krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja gdje je podnijeto prijava protiv 57 lica, krivična djela protiv života i tijela i krivična djela protiv imovine podnijeto je prijava protiv 47 lica.

Protiv 35 lica podnijeta je krivična prijava zbog djela protiv braka i porodice, zatim krivična djela protiv sloboda i prava čovjeka i građanina gdje je podnijeto prijava protiv 31 lica, krivična djela protiv državnih organa gdje je podnijeto 21 prijava, krivična djela protiv pravnog saobraćaja koje je izvršilo 20 lica, krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja gdje je podnijeto prijava protiv 17 lica.

Protiv 17 lica podnijete su prijave zbog krivičnog djela protiv javnog reda i mira, protiv 14 lica podnijete su prijave zbog počinjenog krivičnog djela protiv pravosuđa, dok je protiv 10 lica podnijeta prijava zbog povrede službene dužnosti.

Od ukupnog broja krivičnih prijava protiv 488 poznatih punoljetnih lica Uprava policije podnijela je krivične prijave protiv 354.

“Ovo ODT je po sopstvenoj inicijativi preduzelo krivično gonjenje, odnosno pokrenulo krivični postupak protiv 25 lica ili 5,12 odsto. Ostali subjekti drugi državni organi podnijeli su krivičnih prijava protiv 26 lica ili 5,33 odsto, pravna lica, tj. privredna društva podnijela su krivičnih prijava protiv 17 lica ili 3,48 odtso, fizička lica oštećeni podnijeli krivičnih prijava protiv 65 lica ili 13,32 odtso, dok su NVO podnijeli krivičnu prijavu protiv jednog lica ili 0,2 odtso. Na kraju izvještaj ne godine ostalo je neriješenih prijava protiv 39 punoljetnih lica ili 7,99 odsto u odnosu na ukupan broj od 488 podnijetih krivičnih prijava u 2020. godini”, navodi se u Izvještaju.

Ističe se da je broj neriješenih krivičnih prijava u odnosu na prethodnu izvještajnu godinu smanjen za krivične prijave protiv 15 lica.

“Neriješene krivične prijave u ovom tužilaštvu su ostale u postupku izviđaja, zbog toga što je određeni broj krivičnih prijava primljen krajem izvještajne godine. Izviđaj u velikom broju slučajeva duže traje zbog sprovođenja određenih dokaznih radnji vezanih za stručna vještačenja, kao i zbog toga što u određenom broju predmeta nije bilo moguće pribaviti stranke i svjedoke jer su se skrivali ili bili u bjekstvu, često mijenjali boravište, nalazili se na nepoznatim adresama ili u inostranstvu itd” ističu u ovom tužilaštvu.

Krivične prijave protiv 542 punoljetnih lica koje su bile u radu tokom izvještajne godine riješene su naredbom za sprovođenje istrage protiv šest lica, odbačajem protiv 205 lica, optužnim predlogom protiv 257 lica, neposrednom optužnicom protiv osam lica, ustupanjem krivičnih prijava protiv 27 lica.

U izvještajnoj godini ovo tužilaštvo je primilo 78 krivičnih prijava protiv nepoznatih učinilaca, koje prijave su zavedene u “KTN” upisnik.

Iz ranijih godina ostalo je neotkrivenih, tj. nepoznatih 346 izvršilaca, tako da je tužilaštvo imalo u radu ukupno 424 krivične prijave protiv nepoznatih izvršilaca.

Izvor: Dnevne novine

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta