Foto: Pg biroa

Usljed velikog interesovanja građana, Glavni grad je raspisao Javni poziv za deveti ciklus dodjele subvencija za kupovinu bicikala i električnih trotineta u okviru projekta “Podgorica na dva točka”.  Iz Pg biro je saopšteno da je za ovaj poziv iz Budžeta Glavnog grada opredijeljeno 39.000 eura kojima će se subvencionirati kupovina bicikla u visini od 50% cijene, a najviše u iznosu do 100 eura, dok je za kupovinu električnog bicikla ili električnog trotineta opredijeljena subvencija u visini od 50% cijene, a najviše do 200 eura. 

” Pravo na dodjelu subvencije kroz program “Podgorica na dva točka” imaju prvih 130 građana koji se prijave za bicikla i prvih 130 građana koji se prijave za električno biciklo ili električni trotinet, a koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom.  Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objave ovog Javnog poziva na web sajtu Glavnog grada www.podgorica.me i u jednom štampanom mediju, zaključno sa  27.3.2023 godine “navode iz Pg biroa.

Kažu da su obavezni dio prijave: Obrazac-Zahtjev za dodjelu subvencije, kopija lične karte, ponuda iz prodavnice bicikala u vidu predračuna sa preciziranom specifikacijom, potvrda o prebivalištu i uvjerenje o kućnoj zajednici.

” Prijave se dostavljaju na arhivu Glavnog rada (Njegoševa 20, ulaz sa Trga nezavisnosti), a nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati. Komisija za dodjelu subvencija građanima ocjenjivaće pristigle zahtjeve i utvrditi listu prvih građana/ki čija prijava je ispravna, a rezultati Javnog poziva biće objavljeni na zvaničnom sajtu Glavnog grada. O svim dodatnim pitanjima u vezi sa Javnim pozivom građani se mogu informisati  putem e-mail-a miroslav.boljevic@podgorica.me.  Podsjećamo, Glavni grad je kroz projekt “Podgorica na dva točka”, subvencionirao kupovinu preko 1.800 dvotočkaša, sa više od 200.000 eura ” navode u saopštenju.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta