Foto: CBCG

Guvernerka Centralne banke Crne Gore Irena Radovićć sa saradnicima sastala se danas sa timom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koga je predvodio Francis Malige, direktor EBRD-a za finansijske institucije i član savjetodavnog tijela Izvršnog komiteta i predsjednice EBRD-a. Radović je istakla da je za CBCG saradnja sa EBRD-om posebno značajna sa aspekta unapređenja pristupa izvorima finansiranja, naročito za ranjive kategorije.

Guvernerka Radovićć je ocijenila da je bankarski sektor stabilan, visoko likvidan i dobro kapitalizovan.

“Rast kapitala banaka na kraju februara 2024. godine je 20 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Uz ostale pozitivne trendove ključnih bilansnih pozicija, potvrđuje se zdravlje i stabilnost bankarskog sektora”, istakla je guvernerka.

U cilju nastavka pozitivnih trendova, CBCG fokusira svoje aktivnosti na praćenje primjene bankarske regulative i njeno dalje usaglašavanje sa relevantnim EU direktivama.

Kako navode u saopštenju, Radović je istakla da je za CBCG saradnja sa EBRD-om posebno značajna sa aspekta unapređenja pristupa izvorima finansiranja, naročito za ranjive kategorije. Ovom cilju će značajno doprinijeti predstojeće potpisivanje Memoranduma o saradnji izmeđuđu CBCG i EBRD-a na planu realizacije WE Finance Code projekta.

Riječčje o globalnoj inicijativi kroz koju se pružaoci finansijskih usluga, regulatori, razvojne banke i drugi akteri u finansijskom ekosistemu obavezuju da zajedno rade na povećanju finansiranja mikro, malih i srednjih preduzeća kojima upravljaju žene.

Na sastanku je bilo riječi i o potrebi sprovođenja reformi i realizacije investicija na planu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Direktor Malige je naglasio spremnost EBRD-a da podržeži Crnu Goru na tom putu u skladu sa strateškim prioritetima ove institucije.

“Dogovorena je intenzivnija saradnja na polju daljeg unapređenja regulative za pružaoce finansijskih usluga, kao i na planu jačanja uloge CBCG u procesu zelene tranzicije i implementacije ESG standarda u finansijski sistem. Na sastanku je bilo riječi i o konkretnim inicijativama čijom bi se realizacijom otključale nove mogućnosti za održivo finansiranje i zeleniju, otporniju budućnost”, navode u saopštenju.

Sastanku su, ispred EBRD-a, prisustvovali i direktorica za finansijske institucije na Zapadnom Balkanu i Istočnoj Evropi Aleksandra Vukosavljević, ššef Sektora za finansijske institucije za Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju i Srbiju Miloš Kosić, šef EBRD Kancelarije u Crnoj Gori Remon Zakaria i bankarka u EBRD Kancelariji u Crnoj Gori Selma Demirović.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta