Uprava za gazdovanje šumama i lovištima

Foto: Uprava za gazdovanje šumama i lovištima

Uprava podnijela više prijava i procesuirala više lica zbog šumskih krađa.

Iz Uprave policije su naveli da su intenzivirane i iznenadne kontrole terena, nastavile su da daju rezultate u borbi protiv šumokradica, što predstavlja dodatni podsticaj da u narednom periodu da nastave još jače.

“Naime, zajedničkom uspješnom akcijom službenika PJ Bijelo Polje Uprave za gazdovanje šumama i lovištima i službenika Uprave policije, ovih dana su otkrivene dvije bespravne sječe i privremeno oduzete određene količine bespravno posječenog drveta, za koje lica nisu posjedovala valjanu dokumentaciju”, saopštili su iz Uprave za gazdovanje šumama i lovištima.

Dodali su da su u novoj akciji službenika za gazdovanje šumom sa službenicima Uprave policije, koja je sprovedena dana 06. maja 2024. godine u PJ Bijelo Polje, od drugog lica privremeno je oduzeta određena količina hrastovog drveta u metricama, za koje takođe osumnjičeno lice nije posjedovalo nikakvu dokumentaciju. Dodatnim provjerama utvrđeno je da oduzeta drva potiču iz državne, neuređene šume u mjestu Veliki ravan.

“Takodje, službenici PJ Kolašin uspješno su otkrili dvije bespravne sječe i to u GJ „ Rečinska Rijeka –Vranještica“ i GJ „ Mušovića Rijeka“. Tokom kontrole terena, rejonski čuvar šuma otkrio je u GJ „ Rečinska Rijeka –Vranještica“ bespravnu sječu 37 bukovih stabala, a u  GJ „ Mušovića Rijeka“ bespravnu sječu 53 stabla bukve, utvrđen je identitet počinilaca i Osnovnom državnom tužilaštvu u Kolašinu predata krivična prijava sa pratećom dokumentacijom na dalje postupanje”, naveli su iz Uprave za gazdovanje šumama i lovištima.

VD direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, gospodin Miloš Rajković pozdravio je predan rad službenika PJ Bijelo Polje i PJ Kolašin i istakao da će ovakve akcije biti svakodnevne.

„Nastavljamo našu uspješnu borbu protiv šumokradica, jer više ni jedno bespravno posječeno stablo ne smije proći nekažnjeno. Poručujem da je kraj bezakonju i krađi u šumama i da ćemo braniti i odbraniti crnogorske šume od onih koji žele da ih unište,“ istakao je Rajković.

On je poručio da je nezakonito korišćenje našeg najvrednijeg resursa prošlost i da će se kroz zajedničke akcije sa Upravom policije sigurno uspješno iskorijeniti bespravne aktivnosti.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta