UPCG i Monstat dogovorili potpisivanje memoranduma o saradnji

Foto: UPCG

Predstavnici Unije poslodavaca (UPCG) i Monstata dogovorili su da okvir dalje saradnje te dvije institucije bude memorandum koji će uskoro biti potpisan.

U prostorijama UPCG održan je sastanak generalne sekretarke UPCG Suzane Radulović i direktora Monstata, Miroslava Pejovića.

Ispred Monstata, događaju je prisustvovala pomoćnica direktora za Sektor makroekonomske statistike, nacionalnih računa i cijena Branka Šušić-Radovanović, dok su učesnici ispred UPCG bili presjednik Skupštine Slaviša Šćekić, član Izvršnog odbora Danko Obradović, kao i savjetnica za marketing i edukaciju i članica Savjeta Monstata, Marina Jovanović.

Iz UPCG je saopšteno da je na sastanku razgovarano o važnosti svakog pojedinačnog privrednog subjekta i njihovim rezultatima u cilju kontinuiranog praćenja ekonomskih pokazatelja i trendova, kao jedine mjere koja može obezbijediti prikaz realnog stanja i dati tačan uvid u rast i razvoj ekonomije.

„Takav pristup naročito se očekuje od kreatora politika, planova, strateških i drugih dokumenata koji se u tim procesima moraju voditi zvaničnim statističkim podacima. Međutim, u praksi se dešava da, usljed nedostatka ili nepotpunosti podataka, nastaju neprecizne analize koje mugu uticati na donošenje pogrešnih odluka“, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je ocijenjeno da su tačni i pouzdani statistički podaci od suštinskog značaja za dobijanje realne slike o ekonomskim trendovima, kretanjima i potrebama, kako bi se mogle planirati odluke, mjere i politike kojima se utiče na sve aspekte društva i privrede.

Takođe, učesnici su govorili i o brojnim problemima u poslovanju privrednika, ističući brojne biznis barijere i administrativna opterećenja.

Razgovaralo se i o aktuelnom procesu digitalizacije javne uprave i potrebi uvezivanja svih registara u sistemu i njihovom pristupu za potrebe Monstata.

Nakon konstruktivne diskusije, učesnici su najavili spremnost da u daljoj komunikaciji preciziraju detalje budućih zajedničkih aktivnosti koje će UPCG i Monstat realizovati u vidu edukativnih tribina i informativnih događaja za privrednike.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments