Foto: Gradski portal

Generalna direktorica Uneska, Odri Azule odobrila je još jedan projekat iz Crne Gore u okviru Programa participacije za period 2020-2021. Riječ je o projektu „Osnaživanje mladih za rezervate programa Čovjek i biosfera“, koji je kandidovala NVO „Program za zaštitu životne sredine“. Projekat je odobren na osnovu prethodno obavljenje predselekcije Crnogorske nacionalne komisije za Unesko, a za njegovu realizaciju opredijeljen je budžet od 25.000 američkih dolara.

U okviru pomenutog Programa participacije, ranije su odobrena još dva projekta, i to: „Nova normalnost: novo sagledavanje, promišljanje i remodelovanje uloge umjetnosti i kulture nakon Covida 19” Međunarodnog festivala KotorArt i „Mediji za kulturu: Mediji za kulturnu baštinu i održivi turizam – strategija oporavka” kandidovan od strane Fos Media.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Crnogorska nacionalna komisija za Unesko, u skladu sa obavezama u pogledu realizacije konkursa za Program participacije, prijavila je četiri projekata koji su zadovoljili kriterijume propisane od strane Uneska za ciklus 2020-2021.

“Projekat NVO „Program za zaštitu životne sredine“ fokusiraće se na niz aktivnosti, a trebalo bi da rezultira jačanjem kapaciteta i stvaranjem uslova za proglašenje prekograničnog rezervata biosfere basena rijeke Bojane u okviru programa „Čovjek i biosfera“, sa posebnim aktivnostima koje će uključiti i mlade, što će uticati i na saniranje posljedica izazvanih pandemijom virusa COVID-19”, navode iz Ministarstva. 

Dodaju da će Crnogorska nacionalna komisije za Unesko blagovremeno obavijestiti realizatore projekata o daljim smjernicama i administrativnim koracima koje je potrebno sprovesti kako bi počela realizacija aktivnosti.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta