Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ukupni krediti odobreni građanima na kraju aprila ove godine su iznosili 1,5 milijardi eura, što je 6,55 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopštila je šefica Odjeljenja za analizu sistema u Centralnoj banci (CBCG), Željka Asanović.

Ona je agenciji Mina-business kazala da ukupni krediti građana na kraju aprila, u odnosu na kraj prošle godine, bilježe rast od 3,4 odsto.

Asanović je rekla da je program Evropa sad uticao na povećano interesovanje građana za kreditiranjem, te je, prema rezultatima najnovije ankete o kreditnoj aktivnosti banaka, došlo do povećanog rasta tražnje za kreditima.

„Naime, rast neto zarada je doveo do poboljšanja kreditne sposobnosti građana, te možemo reći da je rast tražnje za kreditima i očekivan. Takođe, prema ocjeni banaka došlo je do blagog pooštravanja kreditnih standarda kada je u pitanju kreditiranje stanovništva“, objasnila je Asanović.

Ona je dodala da su na kraju aprila ove godine ukupni krediti na nivou sistema iznosili 3,55 milijardi eura i bilježe rast odnosu na isti prošlogodišnji period i kraj prošle godine od 7,69 odsto odnosno 5,61 odsto.

Asanović je saopštila da je na kraju aprila ove godine finansijski rezultat na nivou bankarskog sistema pozitivan i iznosi 21 milion eura, dok je u istom periodu prošle godine iznosio 18,2 miliona eura.

„Koeficijent solventnosti na nivou sistema na kraju prošle godine je iznosio 18,5 odsto, što je znatno iznad zakonom propisanog minimuma koji iznosi deset odsto“, navela je Asanović.

Prema njenim riječima, likvidna aktiva banaka na kraju aprila ove godine iznosi 1,47 milijardi eura , što je skoro 39 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

„Učešće likvidne aktive u ukupnoj aktivi na kraju aprila je 26,5 odsto i u odnosu na isti period prošle godine ostvaruje rast od 3,69 procentnih poena“, precizirala je Asanović.

Kada su u pitanju nekvalitetni krediti na nivou sistema, Asanović je kazala da oni na kraju aprila iznose 220,3 miliona eura i predstavljaju 6,21 odsto ukupnih kredita.

„U odnosu na isti period prošle godine bilježe rast od 0,69 procentnih poena“, dodala je Asanović.

Na pitanje da li je neka banka pod posebnim nadzorom CBCG i da li kod neke finansijske institucije postoji potreba za dodatnom dokapitalizacijom, Asanović je odgovorila da vrhovna monetarna institucija kontinuirano prati poslovanje svih banaka u sistemu, kako kroz neposrednu, tako i kroz posrednu kontrolu.

„Sve banke su u redovnom režimu poslovanja“, zaključila je Asanović.

Izvor: Mina

PRATITE NAS

Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | PIB: 03328139 | Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

Dokumenta