Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Centralna javna rasprava povodom usvajanja Nacrta izmjena i dopuna elaborata o parking zonama, dozvoljenom vremenu parkiranja, kategoriji motornih vozila koja se mogu parkirati i načinu naplate naknade za parkiranje na opštim i posebnim parkiralištima u Podgorici biće organizovana 27. juna, sa početkom u 10h, u zgradi Skupštine Glavnog grada.

Takođe, do 1. jula, svi zainteresovani građani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti na adresu: Sekretarijat za saobraćaj, Ulica oktobarske revolucije br. 98, kao i elektronski na e-mail adresu saobracaj@podgorica.me.

Zainteresovani subjekti mogu imati uvid u dokument svakog radnog dana, na adresi “Parking servis Podgorica” d.o.o. Podgorica, ul. 19 decembra bb (stadion – južna tribina), u vremenskom intervalu od 9 do 12h, do isteka roka za javnu raspravu, odnosno 1. jula.

Pozivamo sve građane da uzmu učešće u centralnoj javnoj raspravi, a oni koji to nisu u mogućnosti, da svoje prijedloge i sugestije dostave elektronskim putem ili direktno na adresu Sekretarijata za saobraćaj i na taj način doprinesu daljem unapređenju kvaliteta usluge javnih parkirališta.

https://podgorica.me/storage/24540/62ade51ed438c_Program-javne-rasprave-Elaborat.docxhttps://podgorica.me/storage/24538/62ade39550037_IZMJENE-I-DOPUNE-ELABORATA-2022.pdf

PRATITE NAS

Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | PIB: 03328139 | Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

Dokumenta