Search
Close this search box.

ODLUKA APELACIONOG SUDA

Ukinuta presuda Višeg suda u Podgorici: Lidiji Mitrović će se ponovo suditi

Apelacioni sud Crne Gore je uvažio žalbe branioca i optužene Lidije Mitrović i povodom tih žalbi i po službenoj dužnosti, ukinuo presudu Višeg suda u Podgorici 02. novembra 2023. godine i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
Foto: PR Centar

Iz Apelacionog suda navode da je prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici optužena Lidija Mitrović oglašena krivom zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 1 u vezi člana 49 Krivičnog zakonika Crne Gore. Tom presudom osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci.

„Odlučujući o žalbi branioca optužene i same optužene, vijeće Apelacionog suda je ocijenilo da je prvostepena presuda donijeta uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz čl. 386 st. 1 tač.8 i 9 Zakonika o krivičnom postupku. Bitne povrede odredaba krivičnog postupka ogledaju se u protivrječnosti izreke pobijane presude i njenih razloga u pogledu načina izvršenja krivičnog djela za koje je optužena oglašena krivom, a pored toga toga u prvostepenoj presudi razlozi o odlučnim činjenicama su nejasni i protivrječni“, navode iz Apelacionog suda.

Po ocjeni Apelacionog suda zbog navedenih bitnih povreda odredaba krivičnog postupka bilo je nužno ukinuti prvostepenu presudu i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovno suđenje, a do otklanjanja ovih povreda prvostepena presuda se nije mogla ispitati u meritumu u odnosu na žalbu Specijalnog državnog tužilaštva, izjavljenu zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o kazni.

Apelacioni sud je naložio prvostepenom sudu da u ponovljenom postupku otkloni bitne povrede, nakon čega će biti u mogućnosti da donese novu i na zakonu zasnovanu presudu.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments