Foto: Gradski.me

U podgoričkoj Gimnaziji „Slobodan Škerović“ će u septembru biti upisana prva generacija dvojezičnog odjeljenja u kojem će se nastava odvijati na italijanskom i francuskom jeziku iz Matematike, Hemije i Fizičkog. Tržište rada i direktive EU ukazuju na potrebu za poznavanja dva strana jezika, kazala je profesorica italijanskog Sanja Bogojević u emisiji Lice Podgorice na Gradskoj RTV.

Poslije godina, kako je naglašeno, uspješne nastave u dvojezičnim odjeljenjima na engleskom, podgorička Gimnazija prva u Crnoj Gori uvodi dvojezično odjeljenje na italijanskom i francuskom jeziku.

“Imajući u vidu činjenicu da se italijanski i francuski jezik u osnovnim školama ipak uči kao drugi strani i to, po mom mišljenju, dosta kasno, tek od šestog razreda osnovne škole sa fondom časova koji je samo dva puta sedmično, smatrali smo onda da treba djeci pomoći kada je u pitanju ova nova dvojezična Gimnazija. Mislili smo da na ovaj način pružimo neku vrstu konkretne praktične podrške kroz jedan izborni predmet koji će baš imati veze sa italijanskim, odnosno francuskim, i sa usavršavanjem jezičkih sposobnosti prije svega govornih sposobnosti”, kazala je Bogojević.

Predmet Moj svijet biće izborni, a gimnazijalcima će olakšati usvajanje znanja na stranom jeziku.

“To će biti izborni predmet. Djeca će svakako imati dva časa italijanskog, odnosno francuskog jezika, gdje će usvajati različite jezičke sadržaje gramatičke strukture. To se svakako podrazumijeva. Ovo je baš predmet gdje će oni kroz kulturološke, njima zanimljive teme, učiti. Tu treba naći nešto što je adolscentima zanimljivo – pop kultura, moda, muzika, film, sport, moda, pa će onda na taj način usvajati i razvijati svoje jezičke vještine”, istakla je Bogojević.

Učionice su opremljene, kadra ima dovoljno za kvalitetnu nastavu, kaže Bogojević i dodaje da je uslov za ulazak u EU, pored engleskog korišćenje još dva strana jezika.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta