Foto: Gradski.me

Najveći problem u stambenim objektima u Podgorici je buka. Brojni stanari obratili su se Glavnom gradu sa sijasetom primjedbi, pa je Sekretarijat za komunalne poslove donio novi nacrt odluke o kućnom redu u zgradama.

Dosad se vikom, galamom, glasnom muzikom ili pjevanjem kućni red nije smio narušavati radnim danima od 16 do 18 i od 21 do 6 sati, dok je vikend bio bez zabrana.

Po novoj odluci u kućnom redu, Podgoričani neće smjeti da glasno pjevaju i sviraju ni vikendom od 13 do 17 sati, i od 23 do 8 sati.

Direktor Sekretarijata za komunalne poslove Andrija Babović kazao je u emisiji “Mreža” na TVCG da pravila kućnog reda najčešće ne poštuju zakupci iznajmljenih stanova.

“Na nacrt novog kućnog reda imali smo jako pozitivne reakcije. Građani su vidjeli da vodimo računa o njihovom kvalitetu života. Mjere su rigoroznije, ali zato postoje javne rasprave, pa ćemo vidjeti kako će se dalje sve odvijati”, poručio je on. 

Rasprava je već u toku, a centralna je zakazana za 8. decembar kad će na koncu biti odlučeno da li se novi kućni red usvaja ili ne. 

Nacrtom odluke o kućnom redu u stambenim zgradama uvedene su kazne i za stambene zgrade kao pravno lice.

Od 150 do 10.000 eura predviđena je kazna za stambenu zgradu kao pravno lice u slučaju da se ne neobezbijedi ispravnost protivpožarnih uređaja i redovno održavanje dimnjaka, kao i ukoliko ne obezbijedi aparat za gašenje požara sa uputstvom za upotrebu.

Isti raspon kazni predviđen je i za pravno lice ako ono nema ugrađenu izolaciju ili na drugi način nije obezbijedio prostoriju u kojoj se obaljanje djelatnosti stvaraju para, dim, mirisi i nastaje buka od rada uređaja.

Za ovaj prekršaj predviđena je i kazna za odgovorno lice u pravnom licu i to u iznosu od 20 do 1.000 eura, dok je za preduzetnika predviđena kazna od 50 do 3.000 eura.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta