Tužiocu Srđi Jovanoviću pet mjeseci zatvora za cijepanje zapisnika

Bivši tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru Srđa Jovanović osuđen je na pet mjeseci zatvora jer je cijepanjem zapisnika iz predmeta o tuči pokušao da pomogne Dušku Pavićeviću da izbjegne krivičnu odgovornost za nanaošenje povreda turskom državljaninu Hakanu Arikanu, objavio je portal Pobjeda.
Vrhovni sud

Sa druge strane, Arikan i Albanac Mensur Uke koji su se našli na optužnici Specijlnog tužilaštva oslobođeni su od optužbe da su potpisivanjem zapisnika sa neistinitim popdacima pomogli Jovanoviću da zloupotrebi službeni položaj tužioca.

Presudu je izrekla sutkinja Višeg suda u Podgorici Vesna Kovačević.

Prema navodima presude, tokom sudskog postupka provedeni dokazima a posebno svjedočkim iskazom službenice kotorskog tužilaštva dokazane su optužbe Specijalnog tužilaštva da je Jovanović kao javni funkcioner, protivpravno iskoristio svoj službeni položaj.

“Jovanović je postupio suprotno odredbi člana 16 Zakonika o krivičnom postupku kojom je propisano da je državni tužilac dužan da istinito i potpuno utvrdi činjenice koje su od važnosti za donošenje zakonite i pravične odluke”, navodi se u presudi.

On je 8.februara 2022. godine Hakana Arikana u predmetu Kt.br.371/20 saslušao u svojstvu osumnjičenog a potom istog dana d ga saslušao kao oštećenog predmetu Kt.br.366/20.

Prilikom oba saslušanja prisustvovao prevodilac Mensur Uka kada je Arikan kazao da ga je ,,Duško uhvatio za glavu, u predjelu ušiju, tresao ga i udarao nekoliko puta”.

Tri dana kasnije, 11. februara 2022. godine, Jovanović je u namjeri da pribavi korist Dušku Pavićeviću i da ne preduzme krivično gonjenje protiv njega napravio nove službene isprave zapisnik o saslušanju osumnjičenog i zapisnik o saslušanju svjedoka, u koje je unio neistinite podatke.

Jovanović je u novim zapisnicima naveo da je Arikan prilikom saslušanja 8. Februara svjedok oštećeni i da je naveo: „Što se tiče medicinske dokumentacije, koju sam tada izvadio i priložio u spise predmeta, mogu da kažem da sam to učinio na zahtjev i insistiranje pripadnika UP OB Tivat, pri čemu su tada, predmetnim medicinskim izvještajima, konstatovane određene ogrebotine na mom tijelu i povreda bubne opne, međutim, želio bih da naglasim da sam ja sve to imao i ranije, a s obzirom da se profesionalno bavim podvodnim ribolovom, pa su još ranije nastale kako te ogrebotine, tako i povreda bubne opne”.

Takve službene isprave sa neistinitom sadržinom, svojim potpisima Hakan Arikan ovjerio je 11. februara 2022. godine i okrivljeni Mensur Uka tri dana kasnije (14. februar 2022. godine).

Okrivljeni Jovanović je 14.02.2022. godine uništio zapisnike o saslušanju Arikana od 8. februara dok su mu službene isprave sa neistinitom sadržinom poslužile da ne odredi medicinsko vještačenje povreda koje je u tuči zadobio turski državljanin.

Istog dana on je donio rješenje o odbacivanju krivične prijave protiv Duška Pavićevića zbog nanošenja teške tjelesne povrede i time mu pribavi korist ne vođenjem krivičnog postupka protiv njega.

Jovanović prilikom iznošenja odbrane pred Višim sudom nije sporio da je pocjepao zapisnik ali je pojasnio da je to uradio jer je turski državljanin promijenio iskaz u odnosu na onaj koji je dao u policiji, odnosno izjavio da mu Pavićević nije nanio povredu.

On je tokom suđenja tvrdio da su vještaci koje je angažovao specijalni tužilac Miloš Šošlić u nalazu izostavili da navedu da je turski državljanin Hakan Arikan profesionalni ronilac, zbog čega postoji mogućnost da je povredu bubne opne (za koju kotorsko tužilaštvo tereti Duška Pavićevića) mogao da zadobije i ranije prilikom ronjenja.

Podatak da je Arikan profesionalni ronilac, kako je tvrdio Jovanović, vještaci su izostavili kako bi pomogli specijalnom tužiocu Milošu Šoškiću, a njemu otežali odbranu pred Višim sudom.

Vještak sudsko-medicinske struke dr Nemanja Radojević, koga je angažovao Jovanović, konstatovao je da postoji velika vjerovatnoća da je povreda bubne opne mogla nastati i usled dejstva fizičke sile, tj. zbog povećanog hidrostatičkog pritiska na bubnu opnu prilikom ronjenja na većoj dubini.

Jovanović je tvrdio da je prilikom pregleda u Opštoj bolnici, nakon incidenta, takođe nije konstatovano prisustvo krvi u slušnom kanalu što bi se moralo vidjeti da je povreda nastala prilikom šamara koji je Arikan navodno dobio od Pavićevića.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments